Zapraszamy do kontaktu

Kontakt

ODL Sp. z o.o.

ul. Cokołowa 41, 01-384 Warszawa

Czynne poniedziałek-piątek | 9:00 – 17:00.

tel. (22) 664 07 51 | biuro@odl.com.pl

tel. (22) 664 56 61 | handlowy@odl.com.pl

tel. (22) 664 08 47 | serwis@odl.com.pl

NIP | 524-21-25-736

Regon | 012858831

Kapitał zakładowy | 500 000,- zł