Zmiany w JPK w 2018 roku

Od stycznia 2017 roku każda mała, średnia i duża firma ma obowiązek comiesięcznego przesyłania struktury JPK_VAT do Ministerstwa Finansów. Od stycznia 2018 obowiązek ten dotyczy również mikroprzedsiębiorstw.

Natomiast od 1 lipca 2018 r. – wszystkie przedsiębiorstwa [mikro, małe, średnie, duże (już od lipca 2016 rok)] na żądanie organów podatkowych mają obowiązek przesłania następujących struktur:

  • ksiąg rachunkowych – JPK_KR
  • wyciągów bankowych – JPK_WB
  • operacji magazynowych – JPK_MAG
  • faktur VAT – JPK_FA
  • ewidencji zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
  • podatkowej księgi przychodów – JPK_KPIR
  • ewidencji przychodów – JPK_EWP

Jakie kary grożą za niedostarczenie JPK?

Niedostarczenie plików JPK w wyznaczonym przez organy podatkowe terminie, może skutkować sankcjami określonymi w kodeksie karnym skarbowym. Najsurowsze kary mogą dotknąć przedsiębiorstwa, które całkowicie zaniedbają obowiązek wysyłki. Rodzaj i wysokość sankcji dotyczących JPK uzależniony będzie od faktu, czy obowiązek przekazania pliku wynikał z żądania organów podatkowych oraz od wysokości strat dla budżetu. Niedostarczenie plików JPK może być więc zakwalifikowane jako wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe.  Co za tym idzie, kara może wynosić od 200 zł do prawie 20 mln zł.

Zgodność Systemu ERP ODL z JPK

System ERP ODL jest przygotowany i zgodny z wymaganiami dotyczącymi emisji  plików JPK. Wszystkie funkcje, związane ze zmianami przepisów, są dostarczane użytkownikom systemu bezpłatnie w ramach abonamentu na aktualizacje. Zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym, w celu ustalenia szczegółów aktualizacji systemu, do najnowszej wersji.

handlowy@odl.com.pl

22 664 56 61

Najnowsze wpisy na blogu

Dodaj komentarz