Mechanizm podzielonej płatności (MPP)

Z przyjemnością informujemy, że dostępna jest ważna aktualizacja oprogramowania wchodzącego w skład ERP ODL tj. wersja PolkaSQL 5.0. Nowości wprowadzone w tej wersji dotyczą istotnych zmian prawnych, które obowiązywać będą od 1 listopada 2019 r. Mechanizm podzielonej płatności będzie dotyczył transakcji, których jednorazowa wartość jest równa bądź wyższa niż 15 tys. zł brutto, niezależnie od liczby wynikających z niej płatności.

Mechanizm dotyczy tych sektorów gospodarki, (sprzęt elektroniczny, złoto, stal, złom, metale nieżelazne, paliwa i tworzywa sztuczne), które według ustawodawcy określane są jako podmioty „narażone na wyłudzenia skarbowe”. Podzielona płatność zastąpi mechanizm odwrotnego obciążenia, ale lista towarów i usług objętych MPP jest szersza niż towarów objętych odwróconym VATem. Szczegółowa lista to załącznik nr 15 do znowelizowanej 9 sierpnia 2019 ustawy o VAT : http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1751/D2019000175101.pdf

Wystawca faktury spełniającej wg. przepisów warunki objęcia jej MPP jest zobowiązany umieszczać na fakturze adnotację o podzielonej płatności. Brak tej adnotacji skutkuje sankcją w wysokości 30% kwoty podatku przypadającego na dostawę towarów / usług z załącznika nr 15 oraz grzywną do 180 stawek dziennych (wadliwe wystawienie faktury VAT).

Sankcjami objęty jest także nabywca tj. odbiorca faktury w przypadku nieuregulowania płatności przez MPP. Sankcje wynoszą 30% kwoty podatku przypadającego na dostawę towarów / usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT oraz grzywnę do 720 stawek dziennych (nawet jeśli na fakturze nie ma adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”).

Z uwagi na ryzyko obciążenia sankcjami zarówno sprzedawców, jak i nabywców zaprojektowaliśmy rozwiązania, które będą automatycznie oznaczać MPP zarówno faktury sprzedaży wystawiane w PolkaSQL, jak i faktury zakupu wprowadzane (lub importowane) do PolkaSQL.

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z Działem Handlowym ODL!

 

Najnowsze wpisy na blogu

Dodaj komentarz