NIP na paragonie i faktura do paragonu – nowe przepisy

Sprzedaż towarów lub usług ewidencjonowana przy użyciu drukarki fiskalnej może być na żądanie klienta potwierdzona także fakturą. Przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę w przypadku, gdy klient poprosi o dokument w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar/usługę.

Numer identyfikacji podatkowej na paragonie

Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorca, który dokona zakupu na podstawie paragonu, będzie mógł żądać wystawienia faktury do tego paragonu, tylko w sytuacji gdy paragon będzie zawierał jego NIP. W przeciwnym wypadku sprzedawca nie będzie miał prawa wystawić faktury.

W przypadku, gdy drukarka fiskalna sprzedawcy nie ma możliwości wydrukowania numeru NIP należy poprosić go o wystawienie faktury zamiast paragonu.

W przypadku niezastosowania się do nowych przepisów, przewidziano kary finansowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze. Sankcje będą miały zastosowanie zarówno do sprzedawców, jak i nabywców, którzy ujmą wystawioną w ten sposób fakturę w ewidencji VAT.

Zmiany te dotyczą wyłącznie przedsiębiorców. Oznacza to, że osoby prywatne będą mogły zażądać wystawienia faktury do paragonu bez numeru NIP. Taka faktura nie powinna jednak zawierać numeru NIP.

numer identyfikacji podatkowej na wystawionym paragonie

NIP na paragonie i faktura do paragonu – implementacja w PolkaSQL

W PolkaSQL od wersji 5.1 wszystkie opisane zmiany prawne mogą być skutecznie realizowane. Konfiguracja tych funkcji jest jednak dość złożona.

Aby zaplanować i wycenić prace konfiguracyjne konieczne jest zebranie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Jaka jest liczba użytkowanych w firmie drukarek fiskalnych?
  2. Jakie są to drukarki fiskalne (szczegółowe modele) oraz czy potrafią drukować NIP na paragonie?
  3. Czy były dotąd drukowane numery NIP na paragonach?
  4. Czy aktualnie są fiskalizowane faktury? Jeśli tak, to w nowej wersji nie będzie już drukowanych paragonów i będzie konieczność zmiany typu dokumentów dla faktury do paragonów.
  5. Czy i jeśli tak to jak należy zmienić automaty księgowe/szablony importu do zewnętrznych systemów FK?
  6. Czy w oknie sprzedaży należy umożliwić wystawienie faktury bez wydruku paragonu?
  7. Czy wymagane są dodatkowe szkolenia oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych poza przeszkoleniem kluczowego użytkownika, który dalej sam zadba o poinformowanie zainteresowanych osób w firmie. Jeśli tak to ile osób?

Jeżeli nie mają Państwo możliwości przeprowadzenia wyżej opisanej analizy we własnym zakresie, oferujemy możliwość zrealizowania jej w ramach usługi naszych konsultantów.

Zapraszamy do kontaktu z Działem Serwisu ODL.

Najnowsze wpisy na blogu

Dodaj komentarz