Nowe oznaczenia stawek VAT w urządzeniach fiskalnych

Przypominamy, że 31 lipca 2019 r. upływa termin dostosowania urządzeń fiskalnych do nowych wymogów dotyczących przyporządkowania oznaczeń literowych do stawek VAT!

Od 1 maja 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie określające zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, tj. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących – Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 816.

Wysokość stawek VAT pozostaje bez zmian. Zmieniają się zasady oznaczania stawek podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług. Jest to stosunkowo drobna zmiana, ale wymaga przeprogramowania urządzenia fiskalnego.

Przyporządkowanie stawek VAT na klawiaturze fiskalnej

Jak wynika z § 6 ust. rozporządzenia, określającego zakres czynności podatnika prowadzącego ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnicy prowadząc ewidencję, przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku VAT, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób (§ 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia):

  • literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku VAT w wysokości 22% albo 23%,
  • literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku VAT w wysokości 7% albo 8%,
  • literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku VAT w wysokości 5%,
  • literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku VAT w wysokości 0%,
  • literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku VAT,
  • literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku VAT, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, tj. gdzie podstawą opodatkowania jest marża, czyli usług turystyki, a także dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży.

Zmiana kolejności stawek VAT w drukarce fiskalnej nie wymaga żadnych zmian w oprogramowaniu PolkaSQL.

Klientów, którym ODL świadczy serwis fiskalny zapraszamy do pilnego kontaktu z działem serwisu w celu umówienia zmian w drukarkach fiskalnych: serwis@odl.com.pl

Najnowsze wpisy na blogu

Dodaj komentarz