Pamiętaj o JPK, aby uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej

JPK dla małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw będzie obowiązywało wcześniej niż planowano.

Dane z zakresu prowadzonej przez przedsiębiorcę ewidencji VAT

13 maja 2016 r. sejm uchwalił nowelizację, w której znalazła się poprawka dotycząca Jednolitego Pliku Kontrolnego.

W zależności od wielkości przedsiębiorcy, dane z zakresu prowadzonej przez niego ewidencji VAT, będą musiałby być generowane w formie JPK począwszy od:

zmiany w JPK

Podmioty wskazane w ustawie będą zobowiązane do comiesięcznego raportowania danych z ewidencji VAT bez wezwania organów podatkowych lub kontroli skarbowej.


Pozostałe dane

Z dniem 01 lipca 2016 roku, duży przedsiębiorca musi być gotowy, na przekazanie do organów kontroli skarbowej swoich ksiąg rachunkowych, ksiąg pomocniczych oraz rejestrów podatkowych, w formie plików elektronicznych, zgodnych ze strukturą logiczną wymaganą przez Ministerstwo Finansów.

Czym jest JPK (Jednolity Plik Kontrolny)?

Ustawa z dnia 10 września 2015 o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa – Dz.U. poz. 1649.

(..)§ 1. W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.(..)

Kogo i od kiedy będą dotyczyć zmiany?

JPK

Zalecamy pilne przeprowadzenie audytu:

 • rachunkowego,
 • podatkowego,
 • IT

w jednostce gospodarczej.

Analizy będą miały na celu zdefiniowanie zakresu ksiąg rachunkowych i ksiąg pomocniczych, które będą podlegały konieczności przetworzenia, na żądany format JPK.

ODL i System ERP gotowy na zmiany

Zgodnie, ze znanym na dzień dzisiejszy, zakresem danych wymaganych przetworzenia w format JPK, zapewniamy przygotowanie Systemu ERP ODL do eksportu danych:

 • Struktura 1 – księgi rachunkowe – moduł EwkaSQL
 • Struktura 2 – wyciągi bankowe – pliki z banku przetwarzane w EwkaSQL
 • Struktura 3 – magazyn – moduł PolkaSQL
 • Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – moduł EwkaSQL
 • Struktura 5 – faktury VAT – moduł PolkaSQL

UWAGA:

uwagaNa szczególną uwagę zasługuje fakt, że struktury plików wskazują na bardzo szczegółowe dane dotyczące np. rejestrów zakupu i sprzedaży, rejestru faktur – z dokładnością co do pozycji towarowej. Może to powodować konieczność opisania i certyfikowania niektórych elementów modułów dodatkowych Systemu ERP ODL, jako pomocnicze księgi rachunkowe, ponieważ tak precyzyjne dane otrzymamy tylko w modułach poza Księgą Główną.

Przedsiębiorcy nie posiadający modułów wspierających obrót magazynowy i handlowy, mogą być zobligowani do szerokich zmian w zakresie prowadzenia ewidencji rachunkowej, w szczególności prowadzenia zapisów księgowych z dokładnością do pozycji na fakturze, zarówno dla sprzedaży jak i dla zakupów. Podobnie w rejestrowaniu płatności bankowych, może być konieczność dokonywania zapisów w księgach tylko w oparciu o zamknięte procedury importu danych, bezpośrednio z plików z banków, do modułu księgi głównej ERP ODL. Tylko taki proces jest trwałym i spójnym sposobem zachowania integralności zapisów między wyciągiem bankowym, a księgami rachunkowymi w firmie.

Z uwagi na gotowość do generowania, w każdym momencie JPK z ksiąg rachunkowych, w wielu przypadkach może nastąpić konieczność opracowania na nowo zasad polityki rachunkowości albo przynajmniej zmiany i dostosowania części zasad rachunkowości przyjętych w jednostce (np.: opisanie różnic ewidencji kształtowanych przez prawo bilansowe i prawo podatkowe).

Rekomendujemy przygotowanie przedsiębiorstw korzystających z Systemu ERP ODL w zakresie:

 • inwentaryzacja aplikacji wspomagających biznes
 • analiza miejsc generowania plików JPK w poszczególnych, wymaganych strukturach oraz stanu przygotowania przedsiębiorstwa do tego procesu
 • definicja składowych ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa
 • definicja systemu zabezpieczania i integralności danych między modułami
 • definicja obiegu dokumentów i zarządzanie procesem bezpieczeństwa w toku

System ERP ODL przygotowuje komplet struktur logicznych, wymaganych przywołaną ustawą oraz wspiera użytkowników w procesie definicji ksiąg rachunkowych.


Jeśli masz dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu - również w celu przeprowadzenia audytu:

Najnowsze wpisy na blogu

Dodaj komentarz