Problem z kradzieżami w firmie – czy polskie firmy stać na stratę 1 mld $ rocznie?

Kradzieże w sieciach sklepów detalicznych kształtują się na poziomie 1,29% wartości światowej sprzedaży detalicznej, co odpowiada wartości 128,51 mld $ – całkiem sporo… (źródło: raport „The Global Retail Theft Barometer” dotyczący kradzieży w handlu detalicznym w latach 2013-2014. Został on przeprowadzony w 24 krajach w tym 16 europejskich)

Pocieszającą informacją płynącą z ww. raportu jest fakt, iż w ujęciu regionalnym najniższy udział strat odnotowany został właśnie w Europie i wynosił on 1,13% wartości sprzedaży, co stanowiło 40,09 mld $. A jak to wygląda w Twojej firmie?

Kogo dotyczy ten problem? W szczególności domów towarowych, sklepów z biżuterią i zegarkami, sklepów zoologicznych, odzieżowych i sportowych.

W Polsce straty kosztują sieci handlowe 1,089 mld $ rocznie. Źródłem 95% tych strat są właśnie kradzieże w firmie. Prawie połowę z nich stanowią kradzieże dokonane przez klientów, następnie kradzieże pracowników – 34%, później dostawców – 14%. Najmniejszą część strat – 5% stanowią pomyłki wewnętrzne, a więc błędy administracyjne i straty nie mające charakteru przestępstwa.

Czy coś z tym robisz? Na pewno starasz się przeciwdziałać. Stosujesz metody, które są popularne w wielu europejskich krajach. Najczęściej praktykowaną metodą zapobiegania stratom w handlu detalicznym jest stosowanie systemów antykradzieżowych typu EAS, czyli bramek detekcyjnych, etykiet i klipsów zabezpieczających towary przed wyniesieniem ze sklepu . Metoda ta stanowi 49% wszystkich stosowanych zabezpieczeń. Kolejnym powszechnie stosowanym rozwiązaniem w przeciwdziałaniu kradzieżom są plastikowe pudełka zabezpieczające i pająki, które stanowią 19% zabezpieczeń, dalej są np. zamykane gabloty.

To oczywiste, że firmy które mają problemy z kradzieżami starają się im zapobiegać. Wg. raportu w latach 2013-2014 na powyższe działania w Polsce właściciele sklepów wydali łącznie 0,22 mld $, czyli 0,23% wartości sprzedaży. To całkiem sporo. Pytanie, czy wyeliminowało to problem z kradzieżami w firmie.

Zadaj sobie pytanie czy wszystko co robisz do tej pory przynosi Ci zamierzony efekt? Czy Twoje przedsiębiorstwo przestało odnotowywać straty? Jeżeli Twoje odpowiedzi to „nie”, przeczytaj poniższy artykuł do końca aby dowiedzieć się jak można rozwiązać ten problem.

Jak radzisz sobie z zaistniałym problemem? W większości przypadków odpowiedź na to pytanie brzmi: „Karzę winnych pracowników”. Innymi słowy zwalniasz pracownika z powodu ciężkiego naruszenia przez niego obowiązków pracowniczych. Niestety to nie koniec, ale początek Twoich problemów. W tego typu sytuacjach wszystko dzieje się szybko, panuje nerwowa atmosfera, a Ty szybko chcesz pozbyć się problemu. Skutek: nie masz mocnych dowodów na winę podejrzanego pracownika. Obowiązuje domniemanie niewinności. Pracownik uznawany jest za winnego dopiero, wtedy kiedy uprawomocni się orzeczenie sądu II instancji, skazujące go za popełnione przestępstwo, na co trzeba zazwyczaj poczekać kilka lat. Natomiast brak dowodów na winę pracownika, wiąże się z przedłużającym się procesem i ewentualnymi zasądzonymi przez sąd kosztami odszkodowania dla pracownika z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę.

Nie rozwiązuje to w żaden sposób problemu kradzieży w firmie, a jedynie zabiera czas i tworzy koszty.

Może więc lepiej zapobiegać powstaniu problemu, a nie minimalizować jego negatywne efekty?

Co jeśli powiem Ci, że możesz całkowicie wyeliminować kradzieże pracowników? Według raportu stanowią one 34% źródła strat sieci handlowych.

Wszystko sprowadza się to tego, aby zacząć przeciwdziałać problemowi, a nie czekać aż się pojawi. Nie należy stwarzać pracownikom możliwości dokonywania kradzieży, zabezpieczając słabe punkty przedsiębiorstwa. Właśnie takie możliwości oferuje System ERP ODL, który pomaga zarządzać przedsiębiorstwem, chroniąc je przed nadużyciami. W tym wypadku będzie to kontrola pracowników, w celu przeciwdziałania kradzieżom.

Jak System ERP ODL zapobiega nadużyciom pracowniczym?

System pomaga nadzorować pracowników na wielu płaszczyznach, nie dopuszczając możliwości popełnienia nadużyć. Pomaga ewidencjonować przyjmowane zaliczki od klientów na poczet zamówionego towaru. Dokument przyjęcia zaliczki jest wprowadzony do systemu, a gotówka do kasy. Na koniec każdego dnia, kiedy rozliczany jest stan kasy, widzimy dzienny utarg wraz z zaliczkami od klientów. Każdy niedobór gotówki w kasie będzie doskonale widoczny. Zapobiega to nieuprawnionemu wyjmowaniu gotówki z kasy.

System ERP ODL wspiera przedsiębiorcę również przy ewidencjonowaniu reklamacji wprowadzanych do systemu. Pozwala to odpowiedzieć klientowi na jego reklamację w wymaganym przez prawo terminie i zapobiega możliwości niedopilnowania terminu jej realizacji, co wiązałoby się z koniecznością spełnienia żądań klienta opisanych w reklamacji i uniemożliwiłoby firmie ustosunkowanie się do opisanego przez klienta problemu. Dzięki temu nie musimy się narażać na niepotrzebne koszty, wynikające z możliwości niedopilnowania terminu. Wszystko to dzięki poprawnemu ewidencjonowaniu reklamacji przez pracowników. Funkcjonalność ta pozwala nam na kontrolę pracowników i uniknięcie błędów administracyjnych, jak i na monitorowanie możliwych nadużyć ze strony klienta. Dodatkowo, z tą funkcjonalnością wiąże się kolejna korzyść, która dotyczy strat jakie firma ponosi przez swoich klientów. System może ewidencjonować recydywistów, czyli takie osoby, które notorycznie wymieniają towar twierdząc, że jest uszkodzony, zyskując dzięki temu np. co 4 tygodnie nową parę butów czy sukienkę. Dostęp do takich danych może pomóc zarządowi firmy w podjęciu konkretnych kroków naprawczych.

Jednak kluczową wartością systemu, która zapobiega problemowi, jakim są kradzieże pracowników jest weryfikacja dostaw towarów. Podczas dostaw, niezależnie czy z centrali, od dostawcy, czy też z innego sklepu, zdarzają się niedobory i nadwyżki. Ważne jest aby weryfikacja dostawy odbyła się w należyty sposób i możliwa nadwyżka została odnotowana w systemie. System ERP ODL daje możliwość porównania stanu dostawy z dokumentem od dostawcy, w sposób, który gwarantuje, iż wszelkie nadwyżki i niedobory zostaną odnotowane i następnie rozliczone, dzięki czemu firma nie poniesie żadnych strat.

Teraz gdy wiesz już jak System ERP ODL może Ci pomóc, pytanie brzmi: Czy chcesz skutecznie zapobiec stratom w swoim przedsiębiorstwie? Jeżeli odpowiedź, która Ci się nasuwa to „tak”, napisz do nas i pozwól zaproponować rozwiązanie, jakim jest System ERP ODL.

Najnowsze wpisy na blogu
Komentarze: 9
pingbacks / trackbacks

Dodaj komentarz