Finanse i Księgowość oraz Środki trwałe

System ERP ODL posiada moduł finansowo-księgowy, skupiający funkcjonalności sprawozdań finansowych, a także rachunkowości zarządczej. Pozwala to na prowadzenie pełnej ewidencji księgowej oraz zarządczej przedsiębiorstwa. Moduł „Środki trwałe” wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem w sektorach amortyzacji, ewidencji oraz inwentaryzacji majątku. Ponadto System ERP ODL zawiera moduł „EwkaSQL Rachunkowość Zarządcza”, w którym znajduje się narzędzie dające możliwość przedstawienia kosztów w układzie, którego oczekują kluczowi, zagraniczni inwestorzy.

Chcesz wiedzieć jak usprawnisz zarządzanie finansami w firmie dzięki systemowi ERP?

01 \ Finanse i Księgowość

Moduł finansowo-księgowy przeznaczony jest do prowadzenia, zgodnie z ustawą o rachunkowości, pełnej ewidencji księgowej oraz zarządczej przedsiębiorstwa. Oprogramowanie skupia w sobie funkcjonalności sprawozdań finansowych, rachunkowości zarządczej oraz analizy, które umożliwiają uzyskiwanie przekrojowej wiedzy na temat kondycji finansowej firmy. Elastyczne narzędzia tworzenia zestawień pozwalają na analizę danych finansowo-księgowych w formie dowolnie dostosowanej do własnych potrzeb.

Moduł finansowo księgowy obejmuje też dokumenty własne, np: monity, wezwania do zapłaty. Pozwala na automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych oraz ich bezpośrednią ewidencję w księgozbiorze. Zaawansowane narzędzia systemowe dają możliwość definiowania własnych słowników, eksport danych do innych programów oraz import dokumentów zewnętrznych z programów bankowych oraz plików specyficznych dla danego Klienta.

02 \ Środki Trwałe

Środki Trwałe są modułem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie ewidencji, amortyzacji i inwentaryzacji składników majątku. Moduł pozwala zachować kontrolę nad środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz niskocennymi składnikami majątku należącymi do firmy. Szerokie możliwości wyboru form amortyzacji oraz określania wysokości odpisów amortyzacyjnych pozwalają na efektywne zarządzanie majątkiem firmy zgodnie z obowiązującym polskim prawem podatkowym i bilansowym oraz MSR.

03 \ Rachunkowość Zarządcza

Czasami analiza stanu przedsiębiorstwa, oparta na zapisach podstawowego planu kont, nie jest wystarczająca. Moduł Systemu ERP ODL – EwkaSQL Rachunkowość Zarządcza daje do dyspozycji elastyczne i wysokowydajne narzędzie: konta analizy profilowej. Należy je traktować, jako alternatywny plan kont, dający możliwość zastosowania innego układu zapisów zdarzeń gospodarczych, niż to wynika z polskiej ustawy o rachunkowości, czy przepisów podatkowych. Dodatkowe rozpisywanie dowodów na konta analizy profilowej dają np.: możliwość przedstawienia kosztów w układzie oczekiwanym przez kluczowych inwestorów zagranicznych lub też przez spółkę-matkę ewidencjonującą zdarzenia wg MSR. Profile są to definiowane przez użytkownika dodatkowe plany kont współpracujące z planem podstawowym, służące np. do analizy kosztów (również na poziomie asortymentu handlowego). Możliwe jest prowadzenie takich ewidencji „wstecz”, a nawet modyfikacja ich struktury w trakcie działalności w wyniku innego sprecyzowania potrzeb analizy profilowej. Konta analizy profilowej mogą współpracować ze słownikami asortymentowymi, zawierając np. ofertę handlową przedsiębiorstwa.

Masz pytanie?

Zadzwoń: (+48) 22 664 08 47

lub wypełnij poniższy formularz

  Zgadzam się na otrzymywanie od spółki ODL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cokołowej 41 informacji handlowych (m.in. ofert handlowych oraz informacji o systemach i usługach oferowanych przez spółkę ODL Sp. z o.o.) na podany w powyższym formularzu adres poczty elektronicznej.

  Zgadzam się na używanie przez spółkę ODL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cokołowej 41 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego. (m.in. kontaktowanie się na podany w powyższym formularzu numer telefonu celem przedstawienia informacji dotyczących ofert handlowych oraz informacji o systemach i usługach oferowanych przez spółkę ODL Sp. z o.o.).

  O powyższe zgody prosimy ze względu na przepisy dotyczące przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (m.in. pocztą elektroniczną) zawarte w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy dotyczące wykorzystywania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego (przez co należy rozumieć m.in. telefony stacjonarne, telefony komórkowe, tablety, komputery) zawarte w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, aby nasi przedstawiciele mogli się z Państwem skontaktować mailowo i telefonicznie celem przekazywania Państwu informacji handlowych.

  Administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka ODL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cokołowej 41. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez administratora znajdują się w polityce prywatności.

  Poznaj opinie naszych klientów:

  Dzięki wdrożeniu systemu ERP  firmy ODL wyeliminowano błędy wynikające z ręcznego wprowadzania informacji sprzedażowych, a pracownicy salonów mogą zajmować się obsługą klienta na najwyższym poziomie, a nie wypełnianiem raportów.

  Joanna Schilf Menedżer ds. Logistyki i Zakupów, Ceramica Group Sp. z o.o.

  Bądź na bieżąco – wiadomości z bloga.

  Poszukujesz rozwiązania ERP dla swojej branży?
  Napisz do nas, a postaramy się Ci pomóc.


  Chcesz efektywniej zarządzać finansami Twojej firmy?
  Zobacz przykłady efektu wdrożenia systemu ERP.