Zmiany w JPK

Informujemy o dostępności nowych wersji oprogramowania PolkaSQL 5.2 i EwkaSQL 5.0 w związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Co się zmienia?

Od 1 października 2020 r. obowiązywała będzie nowa forma elektronicznego pliku JPK_VAT, która dotyczyła będzie wszystkich podatników.

Nowy plik JPK_VAT obejmie ewidencję zakupu oraz sprzedaży VAT, jak również deklarację VAT (VAT-7 i 7K).
Struktura nowego pliku JPK_VAT została określona w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Według projektu ewidencja sprzedaży zawierać będzie dodatkowo oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i świadczonych usług oraz oznaczenia dowodów sprzedaży.

Nowe przepisy sprawią, że podstawę do identyfikowania towarów i usług na potrzeby określenia stawki podatku VAT stanowić będzie:

  • Nomenklatura Scalona (CN) w zakresie towarów albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów oraz
  • aktualna (obowiązująca od 1 kwietnia 2020 r.) Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług.

Oznacza to, że dotychczasowa Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 roku nie będzie już obowiązywała dla celów podatku VAT.

Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/finanse/nowa-matryca-stawek-vat

Nowe przepisy wymagają wymiany wersji PolkaSQL i EwkaSQL oraz odpowiednich konfiguracji.

Główne zmiany wymagać będą odpowiedniego oznaczenia kartotek towarowych oraz podmiotów powiązanych w systemie PolkaSQL.

Wymagane będą także prace konfiguracyjne po stronie księgowej i integracji z systemem FK, gdyż trzeba będzie dostosować automaty księgowe, formaty eksportu, deklaracje VAT i pliki JPK.

Nowe wersje modułów ODL gotowe na JPK_VAT7

PolkaSQL od wersji 5.2 udostępnia pola do poprawnego skonfigurowania zarówno kartotek towarowych jak i oznaczeń dowodów zakupu i sprzedaży. Możliwe będzie też ustalenie domyślnych wartości dla najczęściej występujących zdarzeń, oraz ograniczenie katalogu oznaczeń tylko do wymaganych dla danego typu działalności.

Formaty wymiany danych z programami księgowymi są rozszerzone o nowe oznaczenia. Moduł finansowy EwkaSQL w wersji 5.0 udostępnia deklaracje VAT i pliki JPK w nowych formatach z nowymi oznaczeniami.

Zapraszamy do kontaktu z działem serwisu: serwis@odl.com.pl

Najnowsze wpisy na blogu

Dodaj komentarz