Skip to main content

Producent systemu ERP - Program sprzedażowy dla firm

POLITYKA PRYWATNOŚCI SPÓŁKI ODL SP. Z O.O.

SŁOWNIK POJĘĆ

Pojęcia użyte w niniejszej polityce prywatności należy rozumieć w następujący sposób:

 1. "Dane Wrażliwe" – dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.
 2. "My" lub "Administrator"  – spółka ODL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cokołowa 41, 01-384 Warszawa,  wpisana do  Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego  przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000235693, NIP: 524-21-25-736, kapitał zakładowy: 500 000 zł.
 3. "Nasz Kontrahent" – inny niż Państwo podmiot będący naszym klientem lub dostawcą, pojęcie to obejmuje również naszych potencjalnych klientów lub dostawców.
 4. "Osoba Kontaktowa"- pracownik Naszego Kontrahenta lub osoba reprezentująca Naszego Kontrahenta lub osoba kontaktowa wskazana przez Naszego Kontrahenta w celu zawarcia lub realizacji umowy pomiędzy nami a Naszym Kontrahentem lub  osoba przy pomocy której Nasz Kontrahent wykonuje/której powierza wykonanie umowy pomiędzy nami a Naszym Kontrahentem.
 5. "pliki cookie" – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Pliki cookie mają wiele zastosowań – usprawniają m.in. nawigację między stronami internetowymi, zapamiętują preferencje i ogólnie zwiększają komfort korzystania ze strony internetowej. Ponadto mogą pomóc dobierać takie reklamy internetowe, które będą bardziej odpowiadać osobom odwiedzającym stronę internetową.
 6. Pojęcia odnoszące się do podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych:
  1. "Państwa zgoda" – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO tzn. wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w określonym celu.
  2. "zawarcie i realizacja umowy z Państwem" – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wskazana w art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. niezbędność przetwarzania Państwa danych osobowych do wykonania umowy, której Państwo są stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy z Państwem.
  3. "wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas" – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wskazana w art. 6 ust. 1 lit. c RODO tzn. niezbędność przetwarzania Państwa danych osobowych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas.
  4. "realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu" – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wskazana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO tzn. niezbędność przetwarzania Państwa danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas. Jeżeli powołujemy się na tę podstawę przetwarzania danych osobowych to informujemy Państwa na czym polega nasz interes w konkretnym przypadku.
 7. "Polityka Prywatności" – niniejsza polityka prywatności.
 8. "Prawo Telekomunikacyjne" – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1907, z późniejszymi zmianami).
 9. "RODO" – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 10. "Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną" – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1219, z późniejszymi zmianami).
 11.  "Witryna Internetowa " – zbiór stron internetowych dostępnych w sieci Internet pod adresem www.odl.com.pl .

KIEDY POLITYKA PRYWATNOŚCI MA ZASTOSOWANIE I JAKIE INFORMACJE ZAWIERA?

Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy dane osobowe za wyjątkiem danych osobowych pracowników i przetwarzania danych osobowych w ramach umów powierzenia przetwarzania. Polityka Prywatności dotyczy zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Za pomocą Polityki Prywatności realizujemy nasze obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO. Ponadto, w Polityce Prywatności udzielamy Państwu wymaganych przez Prawo Telekomunikacyjne informacji dotyczących wykorzystywania przez nas plików cookie w Witrynie Internetowej.

Dzięki Polityce Prywatności dowiecie się Państwo m.in. kto jest administratorem Państwa danych osobowych, w jaki sposób pozyskujemy Państwa dane osobowe, dla jakich celów i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dana osobowe, jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe, kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych oraz jakie mają Państwo związane z tym prawa.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH I W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM ?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ODL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cokołowa 41, 01-384 Warszawa,  wpisana do  Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego  przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000235693, NIP: 524-21-25-736, kapitał zakładowy: 500 000 zł.
Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: ODL Sp. z o.o.  ul. Cokołowa 41  01-384 Warszawa

SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE ?

Państwa dane osobowe pozyskujemy za pośrednictwem Witryny Internetowej, jak również bez pośrednictwa Witryny Internetowej – w związku z kontaktami i relacjami biznesowymi.

Witryna Internetowa
Państwa dane osobowe są przez nas pozyskiwane bezpośrednio od Państwa poprzez dobrowolne wypełnienie przez Państwa formularzy elektronicznych dostępnych w Witrynie Internetowej. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy również zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Ponadto w Witrynie Internetowej wykorzystujemy również pliki cookie, o czym informacje podajemy w części Polityki Prywatności zatytułowanej "PLIKI COOKIE".

Kontakty i relacje biznesowe
Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, za pośrednictwem innych podmiotów (np. od Naszego Kontrahenta) lub ze źródeł publicznie dostępnych takich jak np. CEIDG. Państwa dane osobowe pozyskujemy za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji m.in. poprzez:

 • korespondencję pisemną, faksową lub e-mailową pomiędzy nami a Państwem lub Naszym Kontrahentem związaną z rozmowami handlowymi lub realizacją umowy
 • kontakt osobisty pomiędzy nami a Państwem lub Naszym Kontrahentem związany z rozmowami handlowymi, prezentacjami lub realizacją umowy (np. z przekazanej nam Państwa wizytówki).

Uprzejmie prosimy, abyście Państwo nie ujawniali nam w jakikolwiek sposób żadnych Danych Wrażliwych, w szczególności w formularzu kontaktowym i innej korespondencji kierowanej do nas

CEL, ZAKRES I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dotyczące celu, zakresu i podstaw prawnych przetwarzania Państwa danych osobowych podzieliliśmy na dwie części w zależności do sposobu pozyskania Państwa danych osobowych tzn.

 • informacje o celach, zakresie i podstawach prawnych przetwarzania Państwa danych osobowych pozyskanych przez nas za pośrednictwem Witryny Internetowej

oraz

 • informacje o celach, zakresie i podstawach prawnych przetwarzania Państwa danych osobowych pozyskanych bez pośrednictwa Witryny Internetowej w związku z kontaktami i relacjami biznesowymi.

Cel, zakres i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Witryny Internetowej

Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem formularza kontaktowego i formularza zamawiania bezpłatnej prezentacji

Za pośrednictwem formularza kontaktowego i formularza zamawiania bezpłatnej prezentacji pozyskujemy następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, treść zapytania/wiadomości, czas wysłania oraz IP z którego komunikujecie się Państwo z Witryną Internetową.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem formularza kontaktowego i formularza zamawiania bezpłatnej prezentacji:

 • Udzielenie odpowiedzi na zapytanie/treść wiadomości przekazanej przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu.  Nasz interes polega w tym przypadku na prowadzeniu korespondencji w związku z prowadzoną przez nas działalnością. Jeżeli odpowiedź na zapytanie/treść wiadomości jest działaniem podejmowanym w celu zawarcia w przyszłości umowy z Państwem (np. odpowiedź na zapytanie ofertowe)  podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie i realizacja umowy z Państwem. Jeżeli odpowiedź na zapytanie/treść wiadomości jest działaniem podejmowanym z Państwa inicjatywy w celu zawarcia w przyszłości umowy z Naszym Kontrahentem a Państwo jesteście Osobą Kontaktową to podstawą prawną przetwarzania jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu. Nasz interes polega w tym przypadku na podejmowaniu działań w celu zawierania umów oraz prowadzeniu działań marketingowych.
 • Przeprowadzenie prezentacji na Państwa życzenie przekazane za pośrednictwem formularza zamawiania bezpłatnej prezentacji
  Jeżeli prezentacja jest działaniem podejmowanym w celu zawarcia w przyszłości umowy z Państwem to podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie i realizacja umowy z Państwem. Jeżeli prezentacja jest działaniem podejmowanym w celu zawarcia w przyszłości umowy z Naszym Kontrahentem a Państwo jesteście Osobą Kontaktową to podstawą prawną przetwarzania jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu. Nasz interes polega w tym przypadku na podejmowaniu działań w celu zawierania umów oraz prowadzeniu działań marketingowych.
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych m.in. przechowywanie Państwa danych osobowych w naszym systemie CRM
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu. Nasz interes polega w tym przypadku na tworzeniu sieci kontaktów biznesowych.

a ponadto:

 • Zawarcie i wykonanie umowy
  Jeżeli kontakt za pośrednictwem formularzy doprowadzi do nawiązania współpracy Państwa dane osobowe będą następnie przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, a w szczególności w celu zapewnienia kontaktu i współdziałania niezbędnego do zawarcia i realizacji umowy. Jeżeli umowa jest zawierana z Państwem to podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie i realizacja umowy z Państwem. Jeżeli umowa jest zawierana z Naszym Kontrahentem a Państwo jesteście Osobą Kontaktową podstawą prawną przetwarzania jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu. Nasz interes polega w tym przypadku na wykonywaniu czynności w procesie zawierania umów oraz realizacji zawartych umów.
 • Prowadzenie marketingu naszych produktów i usług
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w przypadku gdy:
   • zamówiliście Państwo prezentację,
   • zwróciliście się Państwo do nas z zapytaniem ofertowym lub zapytaniem dotyczącym naszych produktów i usług,
   • jesteście Państwo osobą prowadząca z nami rozmowy handlowe,

Nasz interes polega w tym przypadku  na prowadzeniu działań marketingowych.

W pozostałych przypadkach podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest Państwa zgoda.

Mając na uwadze przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną podany przez Państwa adres poczty elektronicznej (e-mail) będziemy wykorzystywali w celu przesyłania informacji handlowych o ile Państwo wyrażą na to zgodę. Mając zaś na uwadze przepisy Prawa Telekomunikacyjnego będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie w celach marketingowych tylko wtedy gdy wyrażą Państwo zgodę na używanie przez nas telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego.

 • Ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami

  Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ustalenia i dochodzenia naszych roszczeń związanych z prowadzoną przez nas działalnością, a w szczególnością wynikających z zawartych przez nas umów, jak również w celu obrony przez takim roszczeniami. Dotyczy to sytuacji w której działacie Państwo w imieniu własnym jak również sytuacji w której jesteście Państwo Osobą Kontaktową.

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu. Nasz interes polega w tym przypadku na dochodzeniu naszych roszczeń  i obronie przed roszczeniami skierowanymi przeciw nam.

 • Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas, a w szczególności realizacja obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego, obowiązku wykazania przestrzegania przez nas zasad przetwarzania danych osobowych określonych w RODO
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na nas.

Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem formularza zapisu na newsletter
Za pośrednictwem formularza zapisu na newsletter pozyskujemy następujące dane: numer IP, czas zapisu na newsletter oraz adres poczty elektronicznej (e-mail).

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem formularza zapisu na newsletter

 • Wysyłania Państwu naszego newslettera
  Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie na podany przez Państwa adres e-mail naszego newslettera to będziemy przesyłać Państwu nasz newsletter zawierający m.in. informacje dotyczące oferowanego przez nas systemu, informacje o naszej firmie, a także informacje branżowe. Newsletter wysyłamy od czasu do czasu, jeżeli uznamy, iż mamy Państwu do przekazania informacje które mogą Państwa zainteresować.

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych  jest nasz prawnie uzasadniony interes. Nasz prawnie uzasadniony interes  polega na prowadzeniu działań marketingowych z wykorzystaniem podanego przez Państwa w tym celu adresu e-mail.

 • Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas, a w szczególności obowiązku wykazania przestrzegania przez nas zasad przetwarzania danych osobowych określonych w RODO
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na nas.

Informacje przechowywane w plikach logów serwera WWW
Korzystanie z Witryny Internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera na którym przechowywana jest Witryna Internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w plikach logów serwera.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Witryny Internetowej nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o typie i wersji używanej przeglądarki,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Informacje zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Witryny Internetowej i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji osoby odwiedzającej Witrynę Internetową.

Informacje przechowywane w plikach logów serwera WWW są przez nas wykorzystywane w celach analitycznych, statystycznych i zapewnienia poprawnego działania Witryny Internetowej, a w szczególności w celu określenia: które podstrony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w analizie aktywności osób odwiedzających Witrynę Internetową oraz w administrowaniu Witryną Internetową. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Witrynę Internetową.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przechowywanych w plikach logów serwera jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu. Nasz interes polega w tym przypadku na prowadzeniu analityki korzystania z Witryny Internetowej oraz zapewnieniu  poprawnego działania Witryny Internetowej.

Informacje zebrane w plikach logów serwera są przez nas przechowywane maksymalnie przez 7 dni.

Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Cel, zakres i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych pozyskanych bez pośrednictwa Witryny Internetowej w związku z kontaktami i relacjami biznesowymi

W związku z kontaktami i relacjami biznesowymi możemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko służbowe/rola w strukturze, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, numer telefonu stacjonarnego i numer faksu, adres siedziby/miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub inny podany adres, NIP, PESEL, numer dowodu osobistego, numer rachunku bankowego, treść korespondencji, a w szczególności wiadomości e-mail. Dane osobowe wskazane powyżej będą przez nas przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji danego celu przetwarzania.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych pozyskanych bez pośrednictwa Witryny Internetowej w związku z kontaktami i relacjami biznesowymi

 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych m.in. przechowywanie Państwa danych osobowych w naszym systemie CRM
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu. Nasz interes polega w tym przypadku na tworzeniu sieci kontaktów biznesowych.
 • Zawarcie i wykonanie umowy
  Jeżeli prowadzona przez nas korespondencja lub inna forma kontaktu doprowadzi do nawiązania współpracy Państwa dane osobowe będą następnie przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, a w szczególności w celu zapewnienia kontaktu i współdziałania niezbędnego do zawarcia i realizacji umowy. Jeżeli umowa jest zawierana z Państwem to podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie i realizacja umowy z Państwem. Jeżeli umowa jest zawierana z Naszym Kontrahentem a Państwo jesteście Osobą Kontaktową to podstawą prawną przetwarzania jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu. Nasz interes polega w tym przypadku na wykonywaniu czynności w procesie zawierania umów oraz realizacji zawartych umów.
 • Ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami
  Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ustalenia i dochodzenia naszych roszczeń związanych z prowadzoną przez nas działalnością, a w szczególnością wynikających z zawartych przez nas umów, jak również w celu obrony przez takim roszczeniami. Dotyczy to sytuacji w której działacie Państwo w imieniu własnym jak również sytuacji w której jesteście Państwo Osobą Kontaktową.

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu. Nasz interes polega w tym przypadku na dochodzeniu naszych roszczeń  i obronie przed roszczeniami skierowanymi przeciw nam.

 • Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas, a w szczególności realizacja obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego, obowiązku wykazania przestrzegania przez nas zasad przetwarzania danych osobowych określonych w RODO
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na nas.
 • Prowadzenie marketingu naszych produktów i usług
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w przypadku gdy:
   • zwróciliście się Państwo do nas z zapytaniem ofertowym lub zapytaniem dotyczącym naszych produktów i usług,
   • jesteście Państwo osobą prowadzącą z nami rozmowy handlowe,
   • zawarliście Państwo z nami umowę.

Nasz interes polega w tym przypadku na prowadzeniu działań marketingowych.

W pozostałych przypadkach podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest Państwa zgoda.

Mając na uwadze przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną podany przez Państwa adres poczty elektronicznej (e-mail) będziemy wykorzystywali w celu przesyłania informacji handlowych o ile Państwo wyrażą na to zgodę. Mając zaś na uwadze przepisy Prawa Telekomunikacyjnego będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie w celach marketingowych tylko wtedy gdy wyrażą Państwo zgodę na używanie przez nas telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Okres, przez jaki przechowujemy Państwa dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:

 • Jeżeli celem przetwarzania jest udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie/treść wiadomości to Państwa dane osobowe będą przechowywane w tym celu do czasu zakończenia komunikacji związanej z tym zapytaniem/treścią wiadomości. Wskazujemy jednak, iż po tym czasie Państwa dane osobowe będą przechowywane w innych celach wymienionych w Polityce Prywatności np. w celu nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych.
 • Jeżeli celem przetwarzania jest przeprowadzenia prezentacji na Państwa życzenie to Państwa dane osobowe będą przechowywane w tym celu do czasu przeprowadzenia prezentacji.  Wskazujemy jednak, iż po tym czasie Państwa dane osobowe będą przechowywane w innych celach wymienionych w Polityce Prywatności np. w celu nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych.
 • Jeżeli celem przetwarzania jest nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych to Państwa dane osobowe będą przechowywane w tym celu przez okres 3 lat od zakończenia komunikacji z Państwem aby umożliwić Państwu powrót do wcześniejszych rozmów i zagadnień. Jeżeli zawarliśmy z Państwem umowę lub zawarliśmy umowę z Naszym Kontrahentem a Państwo jesteście Osobą Kontaktową to Państwa dane osobowe będą przechowywane w celu nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych przez okres 3 lat od zakończenia obowiązywania wspomnianej umowy.
 • Jeżeli celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy to Państwa dane osobowe będą przechowywane w tym celu tak długo jak jest do niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie do czasu przedawnienia roszczeń  jakie możemy podnosić lub jak mogą zostać podniesione przeciwko nam w związku z umową.
 • Jeżeli celem przetwarzania jest ustalenie i dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami to Państwa dane osobowe będą przechowywane w tym celu  do czasu przedawnienia roszczeń  jakie możemy podnosić lub jak mogą zostać podniesione przeciwko nam.
 • Jeżeli celem przetwarzania jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas to Państwa dane osobowe będą przechowywane w tym celu przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, ale nie krócej niż przez okres, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego.
 • Jeżeli celem przetwarzania jest wysyłanie Państwu naszego newslettera to Państwa dane osobowe będą przechowywane w tym celu do czasu rezygnacji z otrzymywania newslettera. Możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie "możesz się wypisać" na dole każdego przesyłanego przez nas newslettera lub poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z informacją iż nie chcą Państwo już otrzymywać od nas newsletterów.
 • Jeżeli celem przetwarzania jest prowadzenie marketingu naszych produktów i usług na podstawie Państwa zgody to Państwa dane osobowe będą przechowywane w tym celu do czasu odwołania zgody
 • Jeżeli celem przetwarzania jest prowadzenie marketingu naszych produktów i usług na podstawie realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu to Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane w tym celu przez czas obowiązywania umowy z Państwem lub Naszym Kontrahentem i przez okres 3 lat od zakończenia obowiązywania wspomnianej umowy. Jeżeli nie doszło do zawarcia umowy, to Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane w tym celu przez okres 3 lat od pozyskania danych osobowych.

ISTNIENIE LUB NIE ISTNIENIE WYMOGU PODANIA NAM PRZEZ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. W przypadku formularzy dostępnych w Witrynie Internetowej  podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) skutkuje brakiem możliwości realizacji funkcji danego formularza np. niemożność zadania pytania – w przypadku formularza kontaktowego. Podanie przez Państwa danych osobowych w przypadku, gdy ich przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, której Państwo są stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed takiej zawarciem umowy jest dobrowolne, jednakże skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy lub podjęcia powyższych działań na Państwa rzecz. W przypadku danych Osób Kontaktowych odmowa przez te osoby podania danych niezbędnych do wykonania umowy z Naszym Kontrahentem może utrudnić lub uniemożliwić wykonanie umowy.  W przypadku danych zbieranych w zakresie działań zakupowych lub sprzedażowych– podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania współpracy z Państwem lub Naszym Kontrahentem.

INFORMACJA O ODBIORCACH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW

Państwa dane osobowe mogą być przez nas ujawniane:

 • osobom upoważnionym przez nas do przetwarzania danych osobowych – nasi pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania Państwa danych osobowych (podmioty przetwarzające), w szczególności podmioty takie, jak: dostawcy usług IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług.

Poza wymienionymi podmiotami Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione instytucjom, organom i podmiotom, którym mamy obowiązek ujawnienia Państwa danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa  (np. policji, prokuraturze, sądom, organom podatkowym).

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu przekazanie przez nas danych osobowych poza EOG może nastąpić tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedniość ochrony w tych państwach;
 • stosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską lub przyjętych przez organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Witryny Internetowej przez Państwa mogą być przesyłane na serwer Google w USA. Więcej informacje na ten temat podajemy w części Polityki Prywatności zatytułowanej "PLIKI COOKIE".

Więcej informacji o zabezpieczeniach wdrożonych przez administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z nami korzystając z danych kontaktowych administratora.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU

 • Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:
  • dostępu do Państwa danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO);
  • sprostowania Państwa danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO);
  • usunięcia Państwa danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") (zgodnie z art. 17 RODO);
  • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO);
  • przeniesienia Państwa danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO).
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO). W szczególności zgodnie z art. 21 RODO:

 • Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego o prawnie uzasadniony interes. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli Państwo wniesą sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Państwa danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

INFORMACJA O PROFILOWANIU I ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z Witryny Internetowej mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Jednakże nie będziemy podejmować wobec Państwa decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Państwa osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływają.  Nie przetwarzamy, w szczególności na potrzeby profilowania, żadnych Danych Wrażliwych.

Wykorzystujemy informacje pozyskane za pomocą plików cookie w celu profilowania tzn. na potrzeby określenia profilu osoby odwiedzającej Witrynę Internetową w celu wyświetlania jej dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych (w szczególności w sieci Google). Więcej informacje na ten temat podajemy w części Polityki Prywatności zatytułowanej "PLIKI COOKIE".

Podstawą prawną profilowania z wykorzystaniem informacji pozyskanych za pomocą plików cookie jest nasz prawnie uzasadniony interes. Nasz interes polega w tym przypadku na prowadzeniu działań marketingowych.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 1 maja 2018 r.

PLIKI COOKIE

JAKICH PLIKÓW COOKIE UŻYWAMY ?

W Witrynie Internetowej używamy plików cookie różniących się od siebie zarówno czasem życia, jak i podmiotem, od którego pochodzą. Pliki cookie które są przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym jedynie przez czas, który spędzają Państwo w Witrynie Internetowej są nazywane sesyjnymi plikami cookie. Pozostałe pliki cookie, zwane trwałymi plikami cookie, przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym również po zakończeniu korzystania z Witryny Internetowej przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Państwa. Pliki cookie które są przesyłane na Państwa urządzenie końcowe bezpośrednio od nas nazywamy własnymi plikami cookie, a pliki cookie które są przesyłane na Państwa urządzenie końcowe przez podmioty zewnętrzne nazywamy plikami cookie osób trzecich. Korzystamy z plików cookie osób trzecich, aby lepiej analizować działanie Witryny Internetowej oraz  sposobu w jaki jest ona używana, w celu ułatwienia Państwu korzystania z naszej Witryny Internetowej Platformy poprzez zapewnienie wymaganej przez Państwo funkcjonalności  oraz w celu umożliwienia bardziej precyzyjnego dobierania reklam.

Rodzaje plików cookie używane w Witrynie Internetowej można zaklasyfikować do jednej z czterech kategorii: "niezbędne pliki cookie", "funkcjonalne pliki cookie", "analityczne pliki cookie" oraz "reklamowe pliki cookie". Poniżej podajemy więcej informacji o rodzajach plików cookie używanych w Witrynie Internetowej i wyjaśniamy sposoby ich wykorzystywania:

Niezbędne pliki cookie
Te pliki cookie są używane do celów technicznych, aby umożliwić sprawne działanie naszej Witryny Internetowej. Umożliwiają Państwu poruszanie się w Witrynie Internetowej i korzystanie z jej funkcji. Zazwyczaj są to sesyjne pliki cookie. Są to własne pliki cookie.

Funkcjonalne pliki cookie
Te pliki cookie zbierają informacje o wyborach i preferencjach osoby odwiedzającej Witrynę Internetową oraz pozwalają nam zapamiętać preferowane przez tę osobę funkcjonalności Witryny Internetowej (np. zapamiętywanie przez Witrynę Internetową aby nie wyświetlać ponownie danej osobie wcześniej zaakceptowanej przez nią informacji o plikach cookie i zamawianiu bezpłatnej prezentacji). Są to własne pliki cookie.

Analityczne pliki cookie
Służą one do gromadzenia informacji na temat sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z Witryny Internetowej, w tym informacji dotyczących liczby odwiedzających, stron, które odwiedzili w Witrynie Internetowej i witryn internetowych przenoszących na naszą Witrynę Internetową. Wykorzystujemy te informacje w celu doskonalenia sposobu działania i efektywności Witryny Internetowej np. w celu zapewnienia, że użytkownicy z łatwością znajdą to, czego szukają. Zebrane dane analityczne i statystyczne wykorzystujemy również do celów marketingowych. Wykorzystujemy w tym celu usługę Google Analytics opisaną poniżej. Są to pliki cookie osób trzecich.

Reklamowe pliki cookie
Pliki te służą do określania profilu osoby odwiedzającej Witrynę Internetową w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. Te pliki cookie służą do gromadzenia danych o witrynach internetowych i stronach odwiedzanych zarówno z poziomu Witryny Internetowej, jak i innych witryn (które mogą na przykład wskazywać na Państwa zainteresowania). Wykorzystuje się je zazwyczaj w celu dobierania reklam internetowych i informacji marketingowych odpowiadających Państwu i Państwa zainteresowaniom. Używa się ich również, aby ograniczyć liczbę wyświetleń tej samej reklamy u danego użytkownika, jak również aby łatwiej zmierzyć skuteczność kampanii reklamowej. Są one zazwyczaj zamieszczane przez sieci reklamowe za naszą zgodą. Są to trwałe pliki cookie. Zapamiętują one fakt odwiedzenia przez Państwa konkretnej witryny internetowej i zawierają informację, czy do Witryny Internetowej trafili Państwo po kliknięciu łącza reklamowego.  Wykorzystujemy w tym celu usługę Google Analytics i Google Ads opisaną poniżej.

INFORMACJE O TYM JAKICH KONKRETNIE PLIKÓW COOKIE UŻYWAMY I JAKI JEST ICH OKRES PRZECHOWYWANIA

Najnowsze wersje przeglądarek internetowych umożliwiają użytkownikowi samodzielne sprawdzenie jakie konkretnie pliki cookie wykorzystywane są przez daną witrynę internetową i jaki jest ich okres przechowywania (tj. data wygaśnięcia).  Np. w przeglądarce CHROME (wersja 70.0.3538.110) należy w tym celu kliknąć symbol kłódki znajdujący się po lewej stronie paska adresowego.

GOOGLE ANALYTICS I GOOGLE ADS

Witryna Internetowa wykorzystuje usługę analizy stron Google Analytics dostarczaną przez firmę Google Inc. ("Google"). Narzędzie Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę sposobu korzystania z Witryny Internetowej przez osoby odwiedzające Witrynę Internetową. Generują one informacje dotyczące korzystania z Witryny Internetowej np. o liczbie odsłon, sesji, czasie odwiedzin, o źródłach odwiedzin, o najpopularniejszych podstronach i o wielu innych aspektach związanych z przeglądaniem strony. Google wykorzystuje te informacje do tworzenia analiz i raportów dotyczących korzystania i działań w Witrynie Internetowej np.  raportów opartych o dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. Dzięki Google Analytics można się dowiedzieć m.in. kim są osoby odwiedzający stronę? W jakim są wieku? jak prezentuje się rozkład płci w statystykach? Jak znaleźć odpowiednią grupę odbiorców ? Google gromadzi dane demograficzne i dane o zainteresowaniach za pomocą plików cookie w oparciu o aktywność danej osoby w Internecie. Dane uzyskane dzięki Google Analytics są przez nas wykorzystywane do profilowania na potrzeby remarketingu. Adres IP pozyskany z przeglądarki użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie zostaje powiązany z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Witryny Internetowej przez Państwa mogą być przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane przez okres 24 miesięcy.

Chcemy podkreślić, iż wykorzystujemy funkcję anonimizacji adresu IP dostarczaną przez Google Analytics (tzw. maskowanie IP), dzięki czemu Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub innych państw, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google posiada certyfikację EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Poniżej dostępny jest link, dzięki któremu będą mogli Państwo wyrazić brak zgody na użycie narzędzia Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Wykorzystujemy Google Ads w celu prowadzenia kampanii remarketignowych w Internecie. W zależności od tego, które części Witryny Internetowej zostały przez Państwa odwiedzone, Google wyświetla Państwu pasującą do tego reklamę. W tym celu Witryna Internetowa pozostawia plik cookie w Państwa przeglądarce internetowej. Ten plik cookie nie zawiera informacji o Państwa tożsamości i nie umożliwia również dostępu do Państwa komputera lub mobilnego urządzenia końcowego. Plik cookie jest wykorzystywany tylko do tego, aby pokazywać innym stronom internetowym: "Dana osoba odwiedziła określoną stronę – pokaż jej więc reklamę, która odnosi się do tej strony". Za pomocą remarketingu możemy lepiej ukierunkować nasze działania marketingowe na Państwa osobiste wymagania i interesy i wyświetlać wyłącznie interesujące dla Państwa reklamy.

JAK ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIE?

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookiew urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie plików cookie oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Wyłączenie stosowania plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Witryny Internetowej.

Ustawienia przeglądarki internetowej użytkownika w zakresie plików cookie są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookie przez naszą Witrynę Internetową. Zgodnie bowiem z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Brak zmiany tych ustawień w przeglądarce użytkownika oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookie przez naszą Witrynę Internetową.

W przypadku braku takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookie.

Informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookie w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach: