Skip to main content

Producent systemu ERP - Program sprzedażowy dla firm

System ERP

Zapoznaj się z naszą stroną i dowiedz się wszystkiego o systemach ERP!

System ERP, to zintegrowany system informatyczny wspomagający zarzadzanie przedsiębiorstwem swoim zakresem obejmuje wszystkie główne procesy w organizacji. Dzięki centralizacji danych, system ERP umożliwia lepszą koordynację działań w różnych działach organizacji, zapewniając jednocześnie aktualne i spójne informacje niezbędne do efektywnego podejmowania decyzji.

System ERP jest narzędziem służącym gromadzeniu, przetwarzaniu i analizowaniu danych. Umożliwia podejmowanie trafnych decyzji w zakresie optymalizacji kosztów, wzrostu wydajności, uzyskania przewagi konkurencyjnej oraz zwiększenia udziału na rynku i poprawy wyników finansowych. System ERP to kluczowe rozwiązanie dla każdej firmy.

Czym jest system ERP?

ERP, czyli Enterprise Resources Planning jest oprogramowaniem umożliwiającym kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem. System ten pozwala na planowanie, kontrolowanie oraz zarządzanie najważniejszymi procesami i zasobami firmy w niemal każdym obszarze:

 • sprzedaży,

 • finansach,

 • księgowości,

 • kadrach,

 • logistyce,

 • produkcji,

 • zaopatrzeniu,

 • innych obszarach.

Tym, co wyróżnia systemy ERP jest praca na jednej centralnej bazie danych. Oznacza to, że wszelkie dane wprowadzone do systemu w obrębie jednego obszaru automatycznie będą widoczne dla wszystkich uprawnionych pracowników firmy.

Sprzedaż

Finanse

Księgowość

Kadry

Logistyka

Produkcja

Zaopatrzenie

Inne

Głównym zadaniem systemu ERP jest uporządkowanie przebiegu wszelkich procesów w obrębie przedsiębiorstwa oraz umożliwienie pełnej kontroli nad nimi. Dzięki temu ułatwione zostają takie zadania jak kontrola bieżących i planowanie kolejnych działań oraz analiza wyników. System ERP ułatwia również komunikację z klientem, przyspiesza jego obsługę oraz skraca czas obsługi serwisowej i realizacji zamówień.

Czym różni się system ERP od systemu CRM?

Systemy ERP oraz CRM często uważane są za tożsame, jednak w rzeczywistości różnią się przeznaczeniem. Oba typy oprogramowania są najczęściej używanymi systemami służącymi do prowadzenia biznesu i oba służą do zarządzania oraz optymalizacji procesów przedsiębiorstwa. Każdy z nich zaspokaja jednak inne potrzeby organizacji.

Zarówno ERP (Enterprise Resource Planning) jak i CRM (Customer Relationship Management) są systemami pozwalającymi na szybkie rozpowszechnianie informacji w obrębie całego przedsiębiorstwa. ERP pozwala się skupić na procesach zachodzących w obrębie całej firmy, zaś CRM koncentruje się głównie na budowaniu relacji z klientami – obecnymi i potencjalnymi. Oznacza to, że system CRM ma znacznie mniejszy zasięg, obejmujący ujednolicenie i usprawnienie wyłącznie takich procesów jak sprzedaż, marketing oraz obsługa klienta.

Funkcjonalność i użyteczność systemu ERP

Wybierając system ERP dla swojej firmy powinniśmy zwrócić uwagę na te funkcjonalności, które pozwolą nam zaspokoić obecne oraz przewidywane potrzeby naszego przedsiębiorstwa.

Podstawowym krokiem w procesie wyboru jest weryfikacja funkcjonalności ERP w odniesieniu do potrzeb konkretnej branży i modelu biznesowego przedsiębiorstwa. Kolejnym krokiem powinno być ustalenie oczekiwań i konkretnego celu, jaki ma zostać spełniony poprzez wdrożenie systemu.

Znaczące jest również zwrócenie uwagi na skalowalność i elastyczność systemu ERP. Przedsiębiorstwa rozwijają się i zmieniają, a wybrany system powinien umożliwiać łatwe dostosowanie do nowych wymagań, takich jak dodawanie nowych funkcjonalności lub integracja z innymi narzędziami. Jest to kluczowe dla zapewnienia, że system będzie w stanie wspierać firmę nie tylko w chwili obecnej, ale również w przyszłości, kiedy to mogą pojawić się nowe wyzwania i możliwości.

Wśród przykładowych celów, które wdrożenie systemu ERP pozwala osiągnąć, można wymienić:

 • optymalizowanie działania w zakresie łańcucha dostaw, a także redukowanie kosztów magazynowania produktów i materiałów przy jednoczesnej ciągłości dostępu do towarów oferowanych przez przedsiębiorstwo,

 • podwyższenie standardów obsługi klientów, dzięki ogólnodostępnej jednej bazie danych z informacjami o klientach, ich aktywności i poczynionych zakupach,

 • efektywne zarządzanie obszarem finansowym poprzez ułatwienie wykonywania powtarzalnych czynności, minimalizowanie ryzyka wystąpienia różnorodnych błędów i prostszy wgląd w istotne informacje,

 • podniesienie efektywności produkcji dzięki minimalizowaniu kosztów, wdrożeniu automatyzacji oraz wprowadzeniu zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie planowania.

Optymalizacja
kosztów

Wyższy standard obsługi

Efektywne
zarządzanie

Automatyzacja produkcji

Użyteczność systemu ERP wyznacznikiem jego skuteczności

Współczesne systemy ERP są programami niezwykle zaawansowanymi technologicznie, posiadającymi wszelkie walory funkcjonalne oraz techniczne. Technologia jest jednak tylko tłem. Aby osiągnąć założone cele wdrożenia niezbędne będzie uzyskanie zaangażowania pracowników we właściwe użytkowanie systemu.

Istotnym aspektem użyteczności systemu ERP będzie więc odpowiedni interfejs użytkownika, który pozwoli na wygodną i intuicyjna pracę z programem. O wysokiej jakości interfejsu ERP i jego użyteczności dla pracowników świadczyć będzie:

 • minimalna liczba kliknięć pozwalająca rozpocząć działanie określonych funkcji systemu ERP. Najbardziej optymalne będzie tutaj od 2 do 3 kliknięć. Ważną funkcjonalnością w przypadku bardziej rozbudowanych rozwiązań będzie dostęp do wygodnych skrótów klawiszowych, automatyczne komunikaty systemowe oraz konfigurowalne widgety,

 • menu stworzone z kombinacji prostych grafik oraz linków tekstowych,

 • sterowanie systemem ERP za pomocą klawiatury, myszy lub ekranów dotykowych.


Implementacja ERP w chmurze

Systemy ERP jako alternatywę do tradycyjnej instalacji oferują możliwość użytkowania oprogramowania w chmurze publicznej lub prywatnej. Rozwiązanie to jest obecnie coraz chętniej wybierane przez klientów ze względu na korzyści zarówno finansowe, jak i organizacyjne

Instalacja ERP w chmurze nie wymaga początkowych nakładów kapitałowych na serwery i instalacje sieciowe, a miesięczne opłaty z tytułu korzystania z infrastruktury są powiązane z liczbą użytkowników i zapotrzebowaniem na moc obliczeniową. Z perspektywy organizacyjnej firma ma zapewniony komfort i nie ma potrzeby zatrudniania własnych specjalistów IT.  Chmura nie wymaga instalacji oprogramowania na konkretnych urządzeniach, więc pracownicy mają możliwość użytkowania systemu także w pracy zdalnej.

W przypadku firm mniejszych, dla których korzystanie z systemu ERP nie wymaga indywidualnego dostosowania, najczęściej  dostępne są oferty w chmurze publicznej w ramach modelu SaaS (Software as a Service). Nie wymaga to zakupu licencji, tylko zamówienia  usługi udostępniania standardowego  oprogramowania. Większe organizacje zwykle wybierają chmurę prywatną tj. dedykowane wirtualne serwery, na których instaluje się dostosowane dla nich oprogramowanie.  

Otwartość systemu ERP na integracje

Współczesne środowisko biznesowe wymaga często używania specjalistycznych narzędzi informatycznych, których system ERP nie dostarcza. Może to być zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie.  Nie należy się takiej sytuacji obawiać.

Nowoczesne rozwiązania IT mogą „rozmawiać ze sobą” w ich uniwersalnym języku i zostać w pełni zintegrowane, aby zapewnić automatyzację i wydajność procesów. Należy natomiast upewnić się, że wybierany system ma otwarty charakter tj. łatwo się integruje za pomocą API (Application Programming Interface) czyli uniwersalnego języka programistycznego.

W ostatnich latach branża handlowa stawała często przed wyzwaniem zwiększania wydajności e-commerce. Z perspektywy architektury IT biorą w tym udział: platforma e-commerce, system ERP, rozwiązanie typu WMS oraz system kurierski. Doświadczenie pokazuje, że sprawnie przeprowadzony projekt integracji szybko się zwróci, ponieważ czas realizacji każego pojedynczego zamówienia odczuwalnie się skróci.

Czym powinien wyróżniać się system dedykowany branży retail?

Pozyskiwanie klientów i budowanie ich lojalności wymaga dobrych narzędzi do realizacji polityki handlowej. System informatyczny powinien umożliwiać centralne sterowanie cenami sprzedaży oraz wszelkimi promocjami i wyprzedażami, zarządzać programem lojalnościowym i sprzedażą kart upominkowych. Wszystko to z zapewnieniem wymagań RODO dotyczących ochrony danych osobowych.

Stanowisko pracy w punkcie sprzedaży detalicznej to miejsce dużej rotacji pracowników.  System dedykowany retail  musi więc posiadać  interfejs sprzedaży detalicznej spełniający najwyższe standardy prostoty i intuicyjności, aby nowy pracownik szybko osiągnął  płynność obsługi klienta.

Z perspektywy kreowania pozytywnych doświadczeń klienta ważna jest zdolność systemu ERP do realizowania strategii Omnichannel, którą można osiągnąć dzięki jednej bazie danych dla wszystkich sklepów oraz pełnej integracji systemu ERP i platformy e-commerce.  Obecnie klienci na swojej ścieżce zakupowej korzystają z wielu urządzeń zamiennie. Rozpoczynają proces kupowania na jednym urządzeniu (telefon komórkowy), a następnie kontynuują zakupy na kolejnym (komputer PC), czy też w sklepie stacjonarnym. Niemal każda transakcja jest z natury wielokanałowa, dlatego też klienta on-line i off-line należy traktować jako jedność. Ważne aby klient przeglądając stronę internetową sklepu na telefonie/tablecie/komputerze widział takie same ceny, produkty, promocje jak w sklepie stacjonarnym oraz aby jego punkty lojalnościowe były naliczane zarówno przy zakupach on-line jak i off-line.

Dlaczego warto wdrożyć system ERP?

Wdrożenie systemu ERP wiąże się z szeregiem korzyści zależnych głównie od charakterystyki przedsiębiorstwa oraz celów takiego wdrożenia. Do najpopularniejszych zysków firmy po wdrożeniu można zaliczyć:
 • Obniżenie kosztów pracy, dzięki automatyzacji czynności powtarzalnych.

 • Oszczędność czasu wykorzystywanego na ewidencję dokumentów, przygotowywanie raportów, realizację zamówień oraz kompletacje magazynowe od 25 do nawet 90%.

 • Trafniejsze podejmowanie decyzji, dzięki bieżącemu dostępowi do raportów i analiz.

 • Optymalizowanie stanów magazynowych, dzięki rezygnacji z nierentownego wykorzystania przestrzeni magazynowej i właściwemu planowaniu zakupów.

 • Poprawa jakości obsługi klienta, dzięki łatwemu gromadzeniu i przeszukiwaniu danych o preferencjach zakupowych klientów oraz historii ich zamówień.

 • Ujednolicenie i automatyzacja procedur, skutkująca uporządkowaniem chaosu w danych oraz eliminacją zagrożeń księgowych i prawnych.

 • Optymalizowanie procesów produkcyjnych, dzięki wyeliminowaniu sporej liczby błędów powtarzalnych.

 • Zwiększenie bezpieczeństwa danych, poprzez ich cyfryzację oraz ograniczenie dostępu dla osób niepowołanych.

Przykładowe efekty wdrożenia systemu ERP:

 • znaczące skrócenie czasu przygotowywania zamówień,

 • zwiększenie o blisko 10% ilości pozycji na zamówieniach,

 • skrócenie czasu potrzebnego na przeszkolenie pracownika magazynowego o ponad 85%.

Jak wybrać system ERP?

1.

Po pierwsze trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego potrzebujemy nowego systemu i co konkretnie chcemy dzięki niemu uzyskać. Wszyscy chcą zwiększyć efektywność, ale czy to w głównej mierze ma być poprawa rotacji towarów, redukcja błędów w dokumentach i dostawach, przyspieszenie pracy telefonicznych sprzedawców czy coś innego?

Warto dobrze zastanowić się nad odpowiedzią na powyższe pytania, ponieważ będzie to główny drogowskaz do ewaluacji ofert w zakresie samego produktu. Potencjalny dostawca powinien wiarygodnie przekonać nas do tego, że jego system jest narzędziem do osiągnięcia założonych celów.


2.

Po drugie, kiedy mamy już krótką listę oferentów, należy sprawdzić ich referencje w firmach możliwie jak najbliższych naszego modelu biznesowego, czyli o podobnej skali i sposobie działania.

Nie ma na rynku systemów, które tak samo doskonale sprawdzają się w produkcji, usługach i sprzedaży detalicznej. A zatem warto porozmawiać ze starannie dobranymi referentami o tym jak w codziennej praktyce sprawdza się system i firma, która go wdrożyła.


3.

Po trzecie warto pamiętać, że wybierając system ERP wybieramy firmę, z którą będziemy współpracować statystycznie przez 10 lat.

Oprócz ewaluacji oferty serwisowej, poziomu SLA itp. dobrze jest przyjrzeć się ludziom. Czy mamy poczucie, że rozumieją nasz biznes i potrafią nam doradzić? Czy mówią do nas zrozumiałym językiem? Czy będziemy się dogadywać?

Uwaga!

Zdarza się, że firmy przystępując do wyboru systemu ERP pracowicie tworzą szczegółową listę funkcjonalności oczekiwanych przez duże grono użytkowników. To bardzo pomocne, ale też może stać się pułapką, jeśli wszystkie zebrane na liście punkty mają ten sam priorytet. Ostatecznie może zostać wybrany system spełniający 90% życzeń użytkowników, ale nie dający możliwości w prosty sposób osiągnięcia najważniejszych celów.

Ile kosztuje system ERP?

Wycena projektu wdrożenia systemu ERP opiera się na kilku stałych składowych, jednak w każdym przypadku poddawana jest dodatkowej, indywidualnej analizie po rozpoznaniu potrzeb danego przedsiębiorstwa.  

Wartość inwestycji w system ERP składała się będzie z następujących składników:

 • Cena licencji – dwa najbardziej popularne obecnie warianty licencyjne to:

  • Jednorazowy zakup bezterminowej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji określającej liczbę jednoczesnych użytkowników lub liczbę urządzeń, na których oprogramowanie może być zainstalowane. Zakup taki wiąże się z wyższym kosztem początkowym, ale późniejsze koszty stałe, czyli opłaty za aktualizację stanowią 15-20% wartości licencji.
  • Subskrypcję licencji, czyli prawo do użytkowania oprogramowania w okresie, w którym ponoszone są z tego tytułu opłaty abonamentowe. W tym przypadku koszty aktualizacji zawarte są w abonamencie. W tym wariancie kluczowa jest elastyczność – opłaty ponoszone są za taką liczbę użytkowników, jaka jest w danym momencie potrzebna. 
 • Wdrożenie systemu – jest to proces wprowadzenia systemu do firmy, który przeprowadzany jest przez dostawce systemu. W przypadku mniejszych organizacji, których potrzeby mieszczą się w standardowym wariancie wybranego systemu ERP koszty będę ograniczone do instalacji i szkolenia. W przypadku większych firm i kompleksowych potrzeb konieczne jest przeprowadzenie następujących procesów:

  • zdiagnozowanie potrzeb firmy i dobór odpowiedniej wersji oprogramowania
  • analiza procesów biznesowych i dookreślenie zakresu wdrożenia
  • dostosowanie funkcjonalności systemu do potrzeb indywidualnych klienta określonych na etapie analizy
  • testowanie prototypu przez kluczowych użytkowników
  • przeszkolenie pracowników
  • migracja danych do bazy systemu a następnie uruchomienie działania systemu
  • audyt powdrożeniowy.

  Koszty związane z wdrożeniem dostawca powinien określić wstępnie składając ofertę, a ostatecznie po zakończeniu analizy. Będzie to kalkulacja wyrażona w liczbie roboczodni pomnożonych przez stawkę z jeden dzień.  

 • Zakres funkcjonalności systemu – klient może dokonać wyboru, które komponenty systemu lub jaki zakres jego funkcjonalności potrzebuje wdrożyć. Im więcej będzie modułów i im szerszy zakres funkcjonalności, tym droższy będzie system.

 • Infrastruktura IT – z uwagi na dosyć rozbudowaną formę oprogramowanie ERP musi zostać zainstalowane na serwerach klienta, albo w chmurze prywatnej lub publicznej. W przypadku wyboru własnych zasobów należy odpowiednio rozbudować infrastrukturę IT przedsiębiorstwa, tak by dopasować ja do wymagań oprogramowania ERP. Z kolei wybierając instalację w chmurze obliczeniowej musimy się liczyć z ponoszeniem miesięcznej opłaty za korzystanie z zasobów serwera.


System ERP – zastosowanie i korzyści

Zastosowanie ERP Korzyści z systemu ERP
Standaryzacja procesów biznesowych Uporządkowanie danych
Zarządzanie łańcuchem dostaw (zakupy, magazyny, sprzedaż, logistyka) Kontrola kosztów
Prowadzenie księgowości i analiz finansowych Przekrojowe analizy ułatwiające strategiczne decyzje
Zarządzanie zasobami ludzkimi i płacami Zwiększenie efektywności organizacyjnej
Centralne zarządzanie polityką handlową Poprawa wyników sprzedaży i zwiększenie zysków przedsiębiorstwa

Krótka historia systemów ERP

System ERP, podobnie jak każda inna nowatorska myśl technologiczna i pomysł usprawniający, przeszedł znaczną ewolucję. W latach sześćdziesiątych XX w. pojawiły się aplikacje, które można uznać za protoplastę dzisiejszego ERP, bez którego nie mogłoby prawidłowo i optymalnie w stosunku do swoich możliwości funkcjonować żadne współczesne przedsiębiorstwo.

Pierwsze systemy komputerowe IC

W latach 60-tych ubiegłego wieku produkcja wielu zakładów zorganizowana była zupełnie inaczej niż dzieje się to współcześnie. Producenci, aby zapewnić sobie konkurencyjność i możliwości produkcyjne skupiali się na posiadaniu możliwie dużych zapasów, dzięki czemu mogli sprostać nieoczekiwanym zamówieniom. Aby sprawnie zarządzać tak dużymi stanami magazynowymi stworzone zostały pierwsze systemy komputerowe ułatwiające to zadanie. IC (Inventory Control), czyli kontrola zasobów, to początkowo proste aplikacje, które znacznie usprawniały zarządzanie gospodarką magazynową.

Stworzenie pierwszych systemów MRP

W latach 70-tych XX wieku dotychczasowy sposób zarządzania przestrzenią magazynową okazał się mało efektywny. Okazało się, że posiadanie dużych zasobów generowało niepotrzebnie duże koszty. Jednoczesny rozwój technik informatycznych pozwolił rozwiązać ten problem poprzez stworzenie pierwszych systemów MRP (Manufacturing Resource Plannig) służących do planowania zapotrzebowania materiałowego. Systemy te umożliwiały obliczenie zapotrzebowania na materiały odpowiadające nadrzędnym planom produkcyjnym. Pozwoliło to znacznie zmniejszyć przestrzenie magazynowe i tym samym zredukować koszty ich utrzymania. Wyposażenie prostych IC w nowe funkcjonalności pozwalające na podstawie realnych stanów magazynowych sterować procesem zamówień, modyfikować je w razie potrzeb, realizować złożone zamówienia, doprowadziło do powstania pierwszych systemów MRP.

Kolejnym zadaniem postawionym przed systemami MRP było planowanie zdolności produkcyjnych. Nowe narzędzia pozwalały na planowanie procesu sprzedaży i łączenie go z planowaniem produkcji, w tym z zapotrzebowaniem na materiały. Do systemów MRP dostarczono również moduły pozwalające na kontrolę i zarządzanie załogą zakładu oraz jej pracą.

Nowa generacja oprogramowania – systemy MRP II

Lata 80-te to kolejny etap rozwoju istniejących systemów MRP. Z uwagi na ich upowszechnienie oraz obniżenie kosztów wdrożenia, systemy stawały się coraz bardziej popularne. W kolejnym etapie wdrożono w nich funkcjonalność łączącą przesunięcia zapasów z procesami finansowymi. Doprowadziło to do powstania nowej generacji oprogramowania, którym były systemy MRP II. Łączyły one system księgowości finansowej z systemem zarządzania materiałowego. Dzięki temu możliwe było planowanie zapotrzebowania materiałowego z uwzględnieniem zdolności produkcyjnych oraz jednoczesne generowanie powiązanych z tym zestawień finansowych obrazujących w przejrzystej formie stan realizacji planu produkcji. Zestawienia takie wskazywały również możliwe działania korygujące realizację zagrożonego planu produkcji.

Powstanie systemów ERP

Lata 90-te przyniosły dalszy dynamiczny rozwój technik komputerowych. Dzięki ich niesamowicie szybkiemu rozwojowi możliwe stało się rozwijanie systemów MRP II w kierunku objęcia zarządzaniem wszystkich zasobów przedsiębiorstwa. Do rozwijanych systemów wdrażano kolejne moduły, takiej jak zarządzanie projektami, przechowywanie informacji czy system komunikacji. Wzbogacony w ten sposób system MRP II powoli przerodził się we w pełni funkcjonalny system do zarządzania całym przedsiębiorstwem produkcyjnym. Czyli współcześnie znany nam system ERP.

Możliwości jakie dają obecnie te systemy nie sposób przecenić. Dzięki scentralizowanej i poddanej specjalistycznej analizie informacji zarządzanie skomplikowanym tworem jakim jest współczesne przedsiębiorstwo stało się znacznie prostsze a jednocześnie bardziej efektywne. System jest tak skonstruowany bym wyszukiwać nieefektywne procesy, podpowiada również jakie działania należy wdrożyć, aby usprawnić i zoptymalizować proces, zarówno pod względem wydajności jak i opłacalności. Dzięki takim narzędziom praca całego przedsiębiorstwa staje się płynnie działającą, wydajną maszynerią. Co ważne, system pozwala śledzić nawet drobne odstępstwa od założeń, a co za tym idzie, daje czas na reakcję korygującą nieprawidłowość zanim jej skutki staną się poważne.

Obecnie jesteśmy świadkami dalszego rozwoju systemów ERP. Obecnie jest to nowy standard o nazwie ERP II. Jego głównym założeniem jest praca w sieci, również z wykorzystaniem Internetu. Dzięki temu systemy te pozwalają na wygodny dostęp za pośrednictwem przeglądarek internetowych oraz tworzenie serwisów internetowych dla klientów i kontrahentów.

System ERP dziś

Dziś ERP stanowi wyposażenie większości dużych i średnich przedsiębiorstw. Znajduje też coraz częstsze zastosowanie nawet w małych firmach, które pragną skutecznie konkurować z większymi podmiotami. Z badań wynika, że klientów interesuje najbardziej wsparcie procesów planowania i zarządzania łańcuchem dostaw (Supply Chain Management). Dodatkowym stymulatorem decyzji zakupu i wdrożenia systemu ERP są zmiany prawne wymagające od przedsiębiorcy elektronicznego raportowania sprzedaży organom państwowym. W Polsce jest to obecnie obowiązek przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), a od 1 lipca 2024 będzie to także Krajowy System e-Faktur (KSeF).

Powiązane wpisy blogowe

Wdrożenie ERP - fakty i mity

ERP dla małych firm - w chmurze czy na własnym serwerze?

Wdrożenie ERP to zmiana, którą trzeba dobrze pokierować

System ERP ODL gotowy na KSeF

Trendy w systemach ERP w 2023 roku

Odkryj wiele możliwości systemu ERP ODL, czyli jak dobrze wykorzystać sezon ogórkowy?

Korzyści z wdrożenia systemu ERP w firmie

Integracja systemów ERP z innymi, nowoczesnymi rozwiązaniami

Rola ERP w zwiększaniu wydajności e-commerce

  Najczęściej zadawane pytania o system ERP

  01 \ Czym jest i jak działa program ERP ODL dla sieci sklepów detalicznych?

  System ERP ODL to rozwiązanie dedykowane dla branży retail. Znacząco ułatwia on zarządzanie siecią sklepów poprzez rozwiązania takie jak centralne sterowanie cenami sprzedaży, promocjami, wyprzedażami czy programem lojalnościowym. Program pozwala w łatwy sposób monitorować sprzedaż oraz stany magazynowe, dostarczamy także rozwiązania pozwalające na generowanie licznych raportów przydatnych w analizie wskaźników efektywności i jakości obsługi klienta. Zapewniamy również spełnienie wszystkich wymagań RODO dotyczących ochrony danych osobowych.

  System od ODL to także prosty i intuicyjny interfejs sprzedaży detalicznej, dzięki któremu proces szkolenia nowego pracownika jest banalnie prosty, a obsługa przebiega w sposób płynny i bezproblemowy. Nasz system łatwo integruje się z popularnymi platformami sklepów internetowych. Poprzez odwzorowanie przy tym w swoim obiegu dokumentów wszystkich etapów realizacji zamówień internetowych, ERP umożliwia znaczną automatyzację obsługi sprzedaży.

  02 \ Na czym polega wdrożenie systemu ERP?

  Konieczność wdrożenia systemu ERP wynika z konieczności dostosowania go do funkcjonowania przedsiębiorstwa Klienta. Proces ten pozwala dopasować system tak, by jak najlepiej spełniał potrzeby konkretnej firmy. Ze względu na mnogość funkcji i modułowość programu magazynowo-sprzedażowego ODL wdrożenie powinno być przeprowadzone przez wykwalifikowanego konsultanta. Dzięki świetnej znajomości systemu i doświadczeniu może on skonfigurować go wedle potrzeb i uznania użytkownika.

  W celu prawidłowego funkcjonowania systemu dla sieci sprzedaży należy określić niezbędne funkcjonalności, których potrzebuje Klient. Pomaga w tym analiza przedwdrożeniowa - poznanie przebiegu procesów w danym przedsiębiorstwie pozwala upewnić się, że oferowane rozwiązanie spełni wszystkie potrzeby klienta. W razie potrzeby pozwoli także zaoferować dodatkowe moduły i funkcjonalności.

  03 \ Jak długo trwa wdrożenie oprogramowania ERP?

  Prawidłowo wdrożony program ERP będzie służył przedsiębiorstwu przez długie lata. Ze względu na to, proces wdrożenia musi być przeprowadzony bardzo dokładnie i drobiazgowo. Czas wdrożenia zależy od tego, jaka jest skala działalności klienta i w jakim stopniu trzeba będzie dostosować rozwiązanie do indywidualnych potrzeb klienta. Wdrożenie może trwać od zaledwie kilku dni do nawet 12 miesięcy. Najkorzystniejszym pod względem czasu trwania jest wdrożenie, które pozwoli zastosować maksimum funkcjonalności ze standardu, tj. nie wymaga zmian programistycznych, a jedynie konfiguracji systemu.

  04 \ Czy jest możliwość przeniesienia danych z używanego dotychczas systemu?

  Oczywiście, proces wdrożeniowy obejmuje migrację danych ze starego systemu. Z powodzeniem przeniesiemy dane takie jak kartoteki towarów i kontrahentów czy bilanse otwarcia stanów magazynowych i rozrachunków. Jeśli Klient ma taką potrzebę, oferujemy też opracowanie metody przeniesienia danych z dokumentów sprzedaży za wybrany, wcześniejszy okres.

  05 \ Czy system jest dostosowany do pracy zdalnej?

  Tak, nasze oprogramowanie jest w pełni przystosowane do pracy zdalnej, oferujemy w tej kwestii dwie opcje:

  • Instalacja systemu w wybranym przez klienta lub rekomendowanym przez ODL centrum obliczeniowym (Więcej informacji: https://odl.com.pl/odl-cloud)
  • Wykorzystanie własnej infrastruktury sprzętowej oraz uzyskanie zdalnego połączenia przy użyciu protokołu pulpitu zdalnego (Remote Desktop Protocol) firmy Microsoft.

   

  06 \ Ile kosztuje zakup systemu dla sieci sprzedaży?

  Całkowita cena systemu ERP składa się z trzech składników: zakupu licencji, kosztów procesu wdrożenia oraz rocznego kosztu utrzymania systemu. Wybierając program ERP, klient wiąże się z dostawcą na co najmniej kilka lat ze względu na wsparcie posprzedażowe, aktualizację i ewentualny serwis. Z tego powodu przy wyborze nie warto sugerować się wyłącznie ceną, zwróćmy uwagę na doświadczenie usługodawcy w branży, profesjonalizm i opinie użytkowników.

  07 \ Dlaczego system ERP wymaga regularnej aktualizacji?

  Programy klasy ERP wymagają aktualizacji głównie z powodu nieustannie zmieniających się przepisów prawa oraz ewolucji środowiska informatycznego takich jak systemy operacyjne, serwery, komputery i urządzenia peryferyjne. Poza tym, opracowanie nowej wersji pozwala ulepszać system, wzbogacać go o nowe funkcje, a także implementować uwagi użytkowników i naprawiać ewentualne błędy. Przy każdej aktualizacji systemu sprzedażowego dla firm gwarancja ODL zostaje automatycznie przedłużona o 12 miesięcy.

  08 \ Jakie są zasady licencjonowania Systemu ERP ODL?

  Licencja udzielana klientowi przez firmę ODL pozwala na bezterminowe i niewyłączne korzystanie z oprogramowania. Liczba użytkowników programu zostaje określona w umowie, system może być jednak instalowany na nieograniczonej liczbie urządzeń. Program może być użytkowany wyłącznie zgodnie z zasadami zawartymi w umowie licencyjnej.

  09 \ Jakie zasady obowiązują przy korzystaniu z serwisu ODL?

  Do dyspozycji Klienta proponujemy jeden z dwóch wariantów umowy serwisowej, obowiązującej w trakcie określonego czasu eksploatacji Systemu. Wybór wariantu powinien być podyktowany indywidualnymi potrzebami Klienta oraz skalą działalności i zakresem zastosowanych rozwiązań. Poniżej przedstawiamy wyszczególnienie tego, co obejmują poszczególne warianty.

  Opcja podstawowa — umowa aktualizacyjna:

  • aktualizacja systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • naprawa zgłoszonych błędów w bieżącej wersji Systemu,
  • dostęp do bazy wiedzy ODL,
  • możliwość korzystania z usług serwisu ODL według cennika dla stałych klientów,
  • możliwość korzystania ze zdalnej pomocy serwisu ODL.
  Opcja rozszerzona — umowa serwisowa:
  • gwarantowany czas reakcji i naprawy poszczególnych awarii,
  • możliwość świadczenia usługi Helpdesk poza standardowymi godzinami pracy biura,
  • ustaloną liczbę godzin doraźnej pomocy technicznej Helpdesk w miesiącu,
  • dostęp do serwera ftp ODL (ftp://ftp.odl.com.pl).

  10 \ Czym jest licencja serwera SQL i czy jest mi potrzebna?

  Oprogramowanie dostarczane przez ODL, podobnie jak każdy inny system ERP, wymaga użycia specjalnej infrastruktury sieciowej do zarządzania bazą danych. W przypadku naszych rozwiązań jest to serwer bazodanowy SQL Anywhere, którego producentem jest SAP. Podobnie jak sam system ERP, oprogramowanie to jest licencjonowane.

  Główne funkcje serwera SQL w zarządzaniu danymi to:

  • zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanej bazie danych (jeśli dysk urządzenia Klienta ulegnie awarii, dane nie zostaną utracone, ponieważ są przechowywane na serwerze),
  • możliwość jednoczesnego dostępu i modyfikacji danych przez wielu użytkowników,
  • przetwarzanie danych za pomocą języka SQL — skutkuje to uproszczeniem wyszukiwania, sortowania i modyfikowania przechowywanych danych,
  • kontrola nad bazą danych — administrator może nadawać i odbierać poszczególnym użytkownikom uprawnienia do przeglądania, zmiany, dodawania lub usuwania konkretnych danych.
  Zapytaj eksperta
  Czy System ERP ODL będzie odpowiedni dla Twojej firmy? 

  Na wszystkie pytania związane z Systemem ERP ODL
  odpowie nasz ekspert, Mirka Achinger.

  Zadzwoń, lub wypełnij formularz

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ODL sp. z o.o.  (NIP 5242125736) w celu obsługi niniejszego zgłoszenia, zgodnie z Polityką prywatności.