Skip to main content

Producent systemu ERP - Program sprzedażowy dla firm

System POS
Program do sprzedaży detalicznej

System ODL to kompletny system zarządzania siecią sprzedaży sklepów i prowadzenia sprzedaży detalicznej na stanowiskach kasowych.

Połączenie klasycznych funkcji systemu ERP i systemu POS

Oprogramowanie ODL czyli program sprzedażowy do sklepu pozwala na centralne zarządzanie aktywnością sieci sklepów detalicznych, realizując m. in. takie procesy jak zatowarowanie, sprzedaż i obsługa Klienta, zarządzanie polityką cenową i promocjami, raportowanie wyników czy automatyczne księgowanie transakcji.
Architektura systemu pozwala na implementację systemu ODL jako całości ERP+POS lub zintegrowania modułu POS z posiadanym przez klienta systemem ERP.
1.

Online

Program do sprzedaży w sklepie - POS został zaprojektowany z myślą o pracy w trybie on-line. Oznacza to, że wszelkie informacje są zapisywane w centralnej bazie danych. Dzięki temu możliwe jest podejmowanie na bieżąco optymalnych decyzji na podstawie pełnych i aktualnych danych o stanach magazynowych, sprzedaży i zamówieniach. Poszczególne punkty sprzedaży mogą udzielać Klientom wiarygodnej informacji np. o dostępności towaru w innych sklepach, spodziewanych dostawach czy o statusie reklamacji.
2.

Offline

Dedykowana aplikacja „tryb awaryjny offline” zapewnia ciągłość procesu sprzedaży podczas braku dostępu do Internetu. Aplikacja przechowuje dane z kartoteki towarów, cenniki oraz inne kluczowe do sprzedaży informacje, które aktualizowane są automatycznie z ustaloną częstością. Dane o transakcjach sprzedaży dokonanych w trybie offline zostaną automatycznie uzupełnione w centralnej bazie danych w momencie ponownego połączenia z serwerem.
3.

Przyjazny interfejs

Interfejs systemu POS jest opracowany w taki sposób, aby ułatwiał użytkownikowi wykonywanie codziennych obowiązków. Kolejne kroki procesu obsługi klienta są niezwykle intuicyjne, a ilość kliknięć zredukowana do minimum. W oknie POS użytkownik ma dostęp do wszystkich raportów i akcji niezbędnych do pracy w sklepie: sprzedaż towarów, informacje o kliencie, przyjmowanie zwrotów, wypożyczeń czy reklamacji. Dzięki temu użytkownik może skupić się na obsłudze Klienta, a nie samego systemu. Każdemu pracownikowi można przydzielić uprawnienia dostępu do określonych danych oraz wykonywania konkretnych czynności.
4.
Opisy i zdjęcia produktów
Zarówno pracownicy centrali jak i poszczególnych salonów sprzedaży mają do dyspozycji zdjęcia produktów i ich opisy, pozwalające na łatwiejsze odnalezienie towaru według cech interesujących Klienta. Zdjęcia mogą być również publikowane na stronie internetowej w dwóch formatach (dużym, który pozwala na obejrzenie szczegółów produktu i małym – poglądowym.) Ułatwiają one także porównanie towaru przyniesionego do kasy przez Klienta ze zdjęciem w systemie.
5.
Cenniki i promocje/przeceny
Program do sprzedaży detalicznej POS umożliwia centralne sterowanie cenami sprzedaży oraz wszelkimi promocjami i wyprzedażami. Pozwala to na szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku i w razie konieczności natychmiastową zmianę cen lub rabatów w całej sieci sprzedaży. Akcje promocyjne mogą mieć również zastosowanie tylko dla wybranych punktów sprzedaży i w razie potrzeby być ograniczone czasowo.
6.
Obsługa płatności
Zapłata za transakcję może być dokonywana w dowolnej walucie, różnymi formami płatności jednocześnie: gotówka, karta, karta podarunkowa, bon, itp. Kwota do zapłaty kartą może być dzięki integracji automatycznie przekazywana z systemu zarządzania siecią sprzedaży POS do terminala płatniczego. Funkcje obsługi płatności pozwalają obsługiwać wymagających klientów szybko i bez pomyłek.
7.
Programy lojalnościowe
Ważną funkcją programu sprzedażowego do sklepu jest obsługa programów lojalnościowych poprzez identyfikację Klienta na podstawie wydanej mu karty. Jego dane są gromadzone i udostępniane w systemie zgodnie z wymogami ochrony danych RODO oraz z polityką prywatności danej sieci sprzedaży. W systemie zarządzania siecią sprzedaży ERP ODL istnieje również możliwość gromadzenia informacji dodatkowych o Klientach w zależności od specyfiki branży. Mogą to być np. data urodzin, data ślubu itp. System ułatwia również prowadzenie akcji marketingowych za pomocą SMS.
8.
Produkty powiązane i informacje marketingowe
System zarządzania siecią sprzedaży POS przy rejestrowaniu bieżącej transakcji podpowiada użytkownikowi produkty powiązane z towarem aktualnie sprzedawanym np. opakowanie, torba, gwarancja. Równolegle pokazuje dodatkowe informacje, które mogłyby zainteresować obsługiwanego Klienta, takie jak gratisy, promocje czy rabaty. Dzięki tym mechanizmom możliwe jest jednoczesne zwiększenie sprzedaży i jakości obsługi Klienta.
9.
Karty upominkowe
System pozwala na ewidencję sprzedaży kart upominkowych o różnych nominałach. Obsługuje także ewidencję płatności dokonywanych za ich pomocą i dzięki trybowi pracy on-line na bieżąco kontroluje stopień wykorzystania środków finansowych na karcie. Mechanizm kontroli daty ważności kart pozwala na prawidłowe rozliczenia podatkowe.
10.
Zamówienia
Ten program do sprzedaży w sklepie pozwala na rejestrowanie zamówień od Klientów zarówno wprowadzanych ręcznie przez użytkowników systemu, jak i pochodzących z systemów zewnętrznych (np. sklep www). Dokumenty te mogą rezerwować towar, a na ich podstawie później wystawiany jest dokument sprzedaży lub przesunięcia do innego sklepu. Zamówienia zarejestrowane w systemie są też dodatkowym źródłem informacji dla planu zatowarowania sklepów.
11.
Zwroty
System POS pozwala na szybkie obsłużenie operacji zwrotu towaru od Klienta. Na paragonach fiskalnych jest drukowany kod kreskowy identyfikujący transakcję sprzedaży, co pozwala na natychmiastowe odnalezienie jej w systemie. Ryzyko popełnienia błędu zostaje wyeliminowane, nawet jeśli zwrot dotyczy towarów zakupionych w innym punkcie sprzedaży.
12.
Zaliczki
Interfejs POS udostępnia sprzedawcom wygodny tryb przyjmowania zaliczek do Klientów. Przyjmując zaliczkę można jednocześnie zarezerwować towar. W momencie sprzedaży zaliczka zostaje automatycznie rozliczona, a użytkownik nie musi pamiętać o pomniejszeniu kwoty do zapłaty o zaliczkę. W systemie w centrali istnieje rejestr zaliczek, który pozwala kontrolować środki finansowe spływające ze sklepów.
13.
Reklamacje
Jednym z procesów sprzedaży detalicznej jest obsługa reklamacji. W systemie rejestrowane są dwa rodzaje reklamacji: przedsprzedażne i klienckie. Pierwsze dotyczą reklamacji towaru przez sklep do centrali lub producenta, drugie reklamacji złożonej przez Klienta. Reklamacja przyjęta w sklepie podlega późniejszej obsłudze w centrali wraz z opcją informowania Klienta o jej statusie. System ERP ODL przypomina użytkownikowi o terminie obsługi reklamacji, co minimalizuje straty finansowe wynikające z niedotrzymania ustawowych terminów rozpatrzenia reklamacji.
14.
Wypożyczenia
System pozwala na ewidencję wypożyczeń towarów w celach testów lub promocji. Użytkownik ma dostęp do informacji o bieżącym stanie wypożyczeń, a w szczególności do danych, ile jakiego towaru i na jak długo jest wypożyczone oraz u którego z Klientów. Wprowadzenie zwrotu wypożyczonego towaru jest intuicyjne w obsłudze i realizowane na podstawie dokumentu wypożyczenia.
15.
Zatowarowanie
Kluczowym procesem dla sieci sklepów detalicznych jest prognozowanie zatowarowania sieci sprzedaży. Zarówno pierwsze zatowarowanie przed sezonem, jaki i późniejsze, związane z wysyłkami z centrali lub przesunięciami pomiędzy sklepami jest zautomatyzowane. System zarządzania siecią sprzedaży wspiera użytkowników w procesie przygotowania poleceń wysyłek pomiędzy wieloma sklepami na podstawie danych o stanach, średniej sprzedaży, jak również innych wskaźników, np. powierzchni sklepu. Możliwe jest także zastosowanie automatyzacji tworzenia poleceń przesunięć, zgodnie z uzgodnionymi z Klientami algorytmami działania.
16.
Zamknięcie dnia
Interfejs POS może wspierać użytkowników w realizacji procedury zamknięcia dnia w punkcie sprzedaży. Do ich dyspozycji są funkcje takie jak: raport dobowy, uzgadnianie stanu kasy, czy raporty operacji dla poszczególnych typów zapłat, zliczanie banknotów, wypłaty dla konwojów.
17.
Ograniczenie dostępu do danych
Elastyczny system uprawnień pozwala na ich precyzyjne przypisanie dla poszczególnych użytkowników lub grup. Każdy z użytkowników systemu zarządzania siecią sprzedaży ma dostęp tylko do danych niezbędnych do bieżącej pracy.
18.
Sprzęt
Oprogramowanie ODL współpracuje z różnymi urządzeniami wykorzystywanymi w punktach sprzedaży. Mogą nimi być np. czytniki i wagi używane przy rejestrowaniu transakcji, kolektory danych używane do prowadzenia inwentaryzacji, drukarki etykiet, bramki wejściowe do sklepów oraz sprawdzarki cen.
19.
Strefa wolnocłowa
Odpowiednio dostosowana wersja stanowiska sprzedaży programu ERP ODL może działać w sklepie w obszarze wolnocłowym. Ewidencja przyjęć i sprzedaży jest prowadzona zgodnie ze wszystkimi wymaganiami formalnymi. Raportowanie pozwala na uzyskanie wymaganych przepisami zestawień w każdym momencie.
Chcesz wiedzieć ile przyspieszysz obsługę w swoich sklepach dzięki systemowi ERP?
Program sprzedażowy do sklepu ODL

Korzyści z wdrożenia programu do sprzedaży w sklepie

Wdrożenie programu do sprzedaży w sklepie przynosi liczne korzyści, które przekładają się na lepszą efektywność i zadowolenie klientów. Przede wszystkim umożliwia zwiększenie efektywności operacyjnej poprzez automatyzację procesów sprzedażowych, co minimalizuje ryzyko błędów i przyspiesza obsługę.

Kolejną korzyścią jest optymalizacja zatowarowania dzięki bieżącej analizie danych sprzedażowych, co pozwala na lepsze zarządzanie stanami magazynowymi. Dodatkowo, szybsza obsługa klienta zwiększa satysfakcję klientów, co przekłada się na ich lojalność i wyższe przychody sklepu.

Dlaczego warto wybrać program sprzedażowy do sklepu od ODL?

Wybierając program sprzedażowy do sklepu od ODL, zyskujesz zaawansowane narzędzie do zarządzania sprzedażą detaliczną. Integracja z systemem ERP zapewnia płynny przepływ danych pomiędzy różnymi systemami, co ułatwia zarządzanie całym przedsiębiorstwem. Dzięki temu możesz na bieżąco monitorować wyniki sprzedaży i podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Nasz program do sprzedaży w sklepie umożliwia centralne zarządzanie siecią sklepów, co jest kluczowe dla dużych sieci detalicznych. Dodatkowo, program zapewnia pełną zgodność z RODO, co gwarantuje bezpieczeństwo danych klientów i zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Program do sprzedaży w sklepie, POS zintegrowany z ERP
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Nasi eksperci odpowiedzą na każde Twoje pytanie. Aby poznać wszystkie możliwości Systemu ERP ODL, umów się na bezpłatną prezentację.