Skip to main content

Producent systemu ERP - Program sprzedażowy dla firm

Finanse i księgowość oraz środki trwałe

System ERP ODL posiada moduł finansowo-księgowy, skupiający funkcjonalności sprawozdań finansowych oraz rachunkowości zarządczej
Sprawne zarządzanie finansami firmy
Moduł finansowo-księgowy pozwala na prowadzenie pełnej ewidencji księgowej oraz zarządczej przedsiębiorstwa. Moduł środki trwałe wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem w sektorach amortyzacji, ewidencji oraz inwentaryzacji majątku.
1.
Finanse i księgowość

Moduł finansowo-księgowy przeznaczony jest do prowadzenia, zgodnie z ustawą o rachunkowości, pełnej ewidencji księgowej oraz zarządczej przedsiębiorstwa. Oprogramowanie skupia w sobie funkcjonalności sprawozdań finansowych, rachunkowości zarządczej oraz analizy, które umożliwiają uzyskiwanie przekrojowej wiedzy na temat kondycji finansowej firmy.

Elastyczne narzędzia tworzenia zestawień pozwalają na analizę danych finansowo-księgowych w formie dowolnie dostosowanej do własnych potrzeb.

Moduł finansowo księgowy obejmuje również dokumenty własne, np. monity, wezwania do zapłaty. Pozwala na automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych oraz ich bezpośrednią ewidencję w księgozbiorze.

Zaawansowane narzędzia systemowe dają możliwość definiowania własnych słowników, eksport danych do innych programów oraz import dokumentów zewnętrznych z programów bankowych oraz plików specyficznych dla danego Klienta.

2.
Środki trwałe

Środki Trwałe są modułem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie ewidencji, amortyzacji i inwentaryzacji składników majątku.

Moduł pozwala zachować kontrolę nad środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz niskocennymi składnikami majątku należącymi do firmy.

Szerokie możliwości wyboru form amortyzacji oraz określania wysokości odpisów amortyzacyjnych pozwalają na efektywne zarządzanie majątkiem firmy zgodnie z obowiązującym polskim prawem podatkowym i bilansowym oraz MSR.

3.
Rachunkowość zarządcza

Czasami analiza stanu przedsiębiorstwa, oparta na zapisach podstawowego planu kont, nie jest wystarczająca. Moduł Systemu ERP ODL – EwkaSQL Rachunkowość Zarządcza daje do dyspozycji elastyczne i wysokowydajne narzędzie: konta analizy profilowej. Należy je traktować, jako alternatywny plan kont, dający możliwość zastosowania innego układu zapisów zdarzeń gospodarczych, niż to wynika z przepisów podatkowych.

Dodatkowe rozpisywanie dowodów na konta analizy profilowej dają np. możliwość przedstawienia kosztów w układzie oczekiwanym przez kluczowych inwestorów zagranicznych lub też przez spółkę-matkę ewidencjonującą zdarzenia wg MSR.

Profile są to  definiowane przez użytkownika dodatkowe plany kont współpracujące z planem podstawowym, służące np. do analizy kosztów (również na poziomie asortymentu handlowego).

Możliwe jest prowadzenie takich ewidencji "wstecz", a nawet modyfikacja ich struktury w trakcie działalności w wyniku innego sprecyzowania potrzeb analizy profilowej. Konta analizy profilowej mogą współpracować ze słownikami asortymentowymi, zawierając np. ofertę handlową przedsiębiorstwa.

Chcesz wiedzieć jak usprawnisz zarządzanie finansami dzięki ERP ODL?
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Nasi eksperci odpowiedzą na każde Twoje pytanie. Aby poznać wszystkie możliwości Systemu ERP ODL, umów się na bezpłatną prezentację.