magazynowanie

Zarządzanie magazynem – oprogramowanie ODL

W miejsce tradycyjnego podejścia do magazynów, w systemie ERP ODL magazyny są traktowane jako elementy obiegu dokumentów. Fakt istnienia w systemie wielu magazynów jest niezauważalny dla użytkowników realizujących procesy związane z przepływem towarów. Wszystkie ruchy magazynowe dzieją się w tle, pozwalając użytkownikom skoncentrować się na czynnościach związanych z obsługą Klienta, czy z zatowarowaniem sklepów.

Chcesz wiedzieć ile czasu zaoszczędzą Twoi pracownicy dzięki oprogramowaniu ODL?

Sprawnie działająca sieć dystrybucyjna i logistyczna to podstawa działania dla wielu firm. Dlatego właśnie nasz program magazynowo-sprzedażowy traktuje wszystkie magazyny (niezależnie od ich liczby w systemie) jako elementy obiegu dokumentów. Dzięki temu większość odbywających się w nich procesów odbywa się w tle, bez udziału użytkowników.

To innowacyjne podejście pozwala także zaoszczędzić czas, ponieważ pracownicy zajmujący się realizacją przepływu towarów mogą skupić się na spokojnym wykonywaniu swoich obowiązków bez rozpraszania uwagi na nadzorowanie procesów sprzedażowych. Nasze oprogramowanie jest pod tym względem unikalne na rynku.

Kompleksowa obsługa działu handlowego

System ERP ODL z modułem magazynowym znacząco usprawnia także pracę działu handlowego, dzięki czemu jego pracownicy mogą skupić się na zadaniach najistotniejszych z perspektywy firmy. Oferowany przez nas program magazynowy jest przeznaczony przede wszystkim dla firm, które nie boją się rozwiązań niestandardowych, a jednocześnie wielokrotnie sprawdzonych w praktyce.

01 \ Towary

Kartoteka towarów poza standardowymi polami jak nazwa, symbol, jednostka miary, stawka VAT, może zawierać nieograniczoną liczbę dodatkowych parametrów. Administrator systemu decyduje, które z pól są wymagalne, a które opcjonalne. Możliwe jest zakładanie nowych towarów według rozmiarów lub kolorów, co jest bardzo istotne w niektórych branżach. System potrafi obsłużyć kartotekę z towarami o wielu kodach kreskowych, a także różnych towarów o takich samych kodach. Do każdego towaru można podłączyć nieograniczoną liczbę załączników np. instrukcji obsługi, certyfikatów itp., jak również zdjęcia, które prezentowane są w każdym miejscu systemu. Możliwość wielopoziomowej kategoryzacji towarów służy zaawansowanym potrzebom analitycznym, a także pełni funkcję nawigatora kategorii na Platformie B2B oraz w integracjach z WWW.

02 \ Obieg dokumentów

Unikalny, opracowany przez ODL obieg dokumentów do zarządzania centralą i siecią sprzedaży został zaprojektowany tak, aby wiele złożonych procesów w przedsiębiorstwie można było realizować za pomocą prostych funkcji w systemie. Środowisko pracy użytkowników jest dzięki temu nieskomplikowane, intuicyjne i nie wymaga kwalifikacji wykraczających poza konkretne stanowisko pracy. Procesy związane z obrotem towarowym są uporządkowane i zapewniają pełną kontrolę majątku obrotowego firmy.

03 \ Struktura magazynów

W Systemie ERP ODL zarządzanie przepływem towarów w firmie można ustrukturalizować poprzez zakładanie magazynów o precyzyjnie zdefiniowanej roli w procesach i obiegu dokumentów. Magazyny te mogą być odzwierciedleniem magazynów fizycznych (np. sklep czy magazyn centralny) lub być obiektem logicznym (np. rampa czy towary w drodze). Dostęp do informacji o stanach magazynowych dla poszczególnych użytkowników wynika z ich uprawnień oraz z polityki handlowej sieci.

04 \ Identyfikowalność partii

Każda przyjmowana do magazynu partia towaru może być oznaczona indywidualnym unikalnym numerem partii oraz datą ważności. Operacje magazynowe, takie jak wydania czy przesunięcia mogą być realizowane zgodnie z określonym numerem partii lub daty ważności. System umożliwia również przypisanie unikalnego numeru seryjnego każdej sztuce towaru. W zestawieniach dostępna jest pełna historia każdego egzemplarza oraz jego aktualne położenie. Możemy decydować o tym, którą sztukę wydamy z magazynu, zarezerwujemy, sprzedamy czy przyjmiemy w momencie zwrotu przez Klienta.

05 \ Etykiety

System ERP ODL pozwala na drukowanie etykiet zaprojektowanych zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa. Etykiety mogą zawierać dowolne informacje zapisane w kartotece towarowej łącznie ze zdjęciami. Drukowanie może odbywać się automatycznie po wystawieniu dowolnego dokumentu, najczęściej Pz lub na żądanie użytkownika.

06 \ Lokalizacje

Każdy z magazynów w systemie może być podzielony na lokalizacje, czyli dowolną liczbę miejsc składowania. Położenie poszczególnych partii towarów jest wówczas szczegółowo określane właśnie za pomocą lokalizacji. Dostawa towaru może być umieszczona w konkretnym miejscu lub być rozbita na kilka lokalizacji. System pozwala na ewidencję przenoszenia partii towarów z jednego położenia do innego oraz nadawanie lokalizacji już istniejącym dostawom. Lokalizacje mogą mieć swoje kody kreskowe, mogą być również drukowane np. w dokumentach polecenia pakowania lub na etykietach.

07 \ Mobilny magazynier

Moduł magazynowy systemu ERP ODL przeznaczony dla pracowników działów logistyki i magazynu. Jest to rozwiązanie pozwalające na przyjmowanie, wydawanie, przesuwanie i inwentaryzowanie towarów w magazynie za pomocą mobilnych terminali danych. Sterowanie zadaniami dla magazynierów realizowane jest przez program magazynowo sprzedażowy ODL w zaawansowanym module logistycznym. Dzięki temu zwiększa się wydajność pracy magazynierów oraz poprawia się jakość i terminowość wysyłek.

08 \ Weryfikacja dostaw

Po przyjęciu towaru do sklepu lub centrali, niezależnie czy dotyczy to przyjęcia zewnętrznego, czy wewnętrznego, system może zaproponować lub wymusić zweryfikowanie fizycznego stanu dostawy. Ilość rzeczywiście przyjętego towaru można przekazać z terminala/kolektora danych obsługiwanego przez magazyniera lub poprzez dokument weryfikacji np. używając czytnika kodów kreskowych. Porównując dokument dostawy lub przesunięcia ze zweryfikowanym stanem fizycznym, system automatycznie wykazuje braki i nadwyżki, co pozwala na bieżąco wyjaśniać niezgodności stanów i eliminuje ewentualne błędy lub nadużycia.

09 \ Logistyka wywozów

Rozwiązanie ODL zapewnia wsparcie w procesie zarządzania i optymalizacji tras i załadunku towarów wywożonych do Klientów i własnych punktów sprzedaży. Rozliczanie kierowców oraz wyliczanie kosztów transportu pozwala na podejmowanie przemyślanych decyzji handlowych w oparciu o rozbudowane raporty rentowności.

10 \ Inwentaryzacje

Funkcja inwentaryzacji umożliwia kontrolę nadwyżek i niedoborów towarów w poszczególnych magazynach. Automatyczne porównanie spisu z natury z systemowym stanem magazynu generuje zestawienie nadwyżek i niedoborów. Na podstawie takich raportów program może dokonać automatycznej korekty stanów. Inwentaryzacje mogą być przeprowadzane podczas pracy sklepów, a ich wyniki posłużą później w centrali do uzgodnień stanów sklepów. Moduł Magazynowy – Mobilny Magazynier pozwala na znaczne przyśpieszenie procesu inwentaryzacji.

11 \ Sprzęt i integracje

System ERP ODL współpracuje z większością dostępnych na rynku urządzeń wspierających proces obsługi magazynu, którymi są min. kolektory danych, terminale danych, drukarki etykiet, wagi. Oprogramowanie ODL posiada wiele wbudowanych mechanizmów integracji z elektronicznymi zewnętrznymi źródłami danych. Zastosowana w systemie technologia integracji, pozwala na wysyłanie i odbiór danych w dowolnych formatach od i do niezależnych systemów, takich jak np. zaawansowane systemy WMS, EDIFACT, ECOD, EBI, EMIGO i wiele innych, w tym także w indywidualnych formatach kontrahentów.

Masz pytanie?

Zadzwoń: (+48) 22 664 08 47

lub wypełnij poniższy formularz

  Zgadzam się na otrzymywanie od spółki ODL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cokołowej 41 informacji handlowych (m.in. ofert handlowych oraz informacji o systemach i usługach oferowanych przez spółkę ODL Sp. z o.o.) na podany w powyższym formularzu adres poczty elektronicznej.

  Zgadzam się na używanie przez spółkę ODL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cokołowej 41 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego. (m.in. kontaktowanie się na podany w powyższym formularzu numer telefonu celem przedstawienia informacji dotyczących ofert handlowych oraz informacji o systemach i usługach oferowanych przez spółkę ODL Sp. z o.o.).

  O powyższe zgody prosimy ze względu na przepisy dotyczące przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (m.in. pocztą elektroniczną) zawarte w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy dotyczące wykorzystywania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego (przez co należy rozumieć m.in. telefony stacjonarne, telefony komórkowe, tablety, komputery) zawarte w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, aby nasi przedstawiciele mogli się z Państwem skontaktować mailowo i telefonicznie celem przekazywania Państwu informacji handlowych.

  Administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka ODL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cokołowej 41. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez administratora znajdują się w polityce prywatności.

  Poznaj opinie naszych klientów:

  Dzięki wdrożeniu systemu ERP  firmy ODL wyeliminowano błędy wynikające z ręcznego wprowadzania informacji sprzedażowych, a pracownicy salonów mogą zajmować się obsługą klienta na najwyższym poziomie, a nie wypełnianiem raportów.

  Joanna Schilf Menedżer ds. Logistyki i Zakupów, Ceramica Group Sp. z o.o.

  Bądź na bieżąco – wiadomości z bloga.

  Poszukujesz rozwiązania ERP dla swojej branży?
  Napisz do nas, a postaramy się Ci pomóc.


  Zastanawiasz się który system najlepiej sprawdzi się w Twojej firmie?
  Zapoznaj się z różnicami między systemami ERP i CRM.