Skip to main content

Producent systemu ERP - Program sprzedażowy dla firm

Jak IT może pomóc budować przewagę konkurencyjną?

Jakie są kluczowe elementy budowania przewagi konkurencyjnej? Na ten temat zostało napisanych wiele książek  i artykułów. Mój ulubiony pochodzi  z Harvard Business Review i jest autorstwa Michaela Treacy i Freda Wiersema. Wyjaśnia on w najbardziej przystępny sposób koncepcję trzech kluczowych strategii w grze o rynek, którymi są doskonałość operacyjna, bliskość klienta i innowacyjność produktu. Główną wskazówką przy zastosowaniu tej koncepcji, jest teza, że firma musi stać się mistrzem w jednej z tych strategii, przy jednoczesnym spełnieniu standardów branżowych w pozostałych dwóch. Cel ambitny, w osiąganiu którego jednym z ważnych sprzymierzeńców jest informatyka.

Doskonałość operacyjna oznacza prowadzenie biznesu w sposób bardzo efektywny kosztowo, tak aby być w stanie dostarczyć produkty lub usługi po konkurencyjnych cenach w sposób maksymalnie wygodny    dla klienta. W tym obszarze informatyka oferuje szeroki wybór systemów ERP (Enterprise Resource Planning), które dostarczają automatyzację pracy, optymalizację procesów i zachowanie pełnej kontroli nad firmą. Można dzięki temu  zmniejszyć koszty i znacznie podnieść poziom obsługi klienta. Jeżeli system ERP będzie dobrany pod kątem dostosowania do branży, jego wdrożenie nie musi być bardzo drogim  i czasochłonnym projektem. W efekcie uzyskamy dobrze zorganizowane dane, dzięki czemu ich analizę można będzie przeprowadzić o wiele sprawniej,  zatem szybciej wyciągnąć wnioski. Nie mniej ważnym aspektem,  tego co IT może zaoferować w kontekście doskonałości operacyjnej jest szeroka i elastyczna możliwość integracji systemów. Nowoczesne rozwiązania IT  mogą „rozmawiać  ze sobą” w ich uniwersalnym języku. Przekonanie,  że oprogramowanie powinno pochodzić od  jednego dostawcy przestaje być ogólnie uznaną prawdą. Rożne oprogramowania, pochodzące od różnych producentów mogą być w pełni zintegrowane w jednym systemie, który zapewnia automatyzację i wydajność procesów. Jest to niezwykle ważne, jeżeli firma chce wykorzystać wyspecjalizowane rozwiązania, które pomogą jej zbudować przewagę konkurencyjną na rynku.

Bliskość klienta oznacza stałą koncentrację na dopasowaniu i dostosowaniu produktów oraz usług do ciągle zmieniających się potrzeb klienta. Firmy,  które wybierają tę strategię nie koncentrują się na pojedynczej transakcji  z  klientem, ale  starają się budować jego długoterminową lojalność. Są przez to niezwykle zdeterminowane, aby ich klienci otrzymywali dokładnie to, czego potrzebują. Aby wysiłek był skuteczny, należy najpierw zrozumieć potrzeby swoich klientów. Zazwyczaj oznacza to gromadzenie oraz analizę dużej ilości danych. Technologia informatyczna jest tutaj kluczowym instrumentem. Zebrane bądź zakupione dane można  z łatwością zgromadzić w systemie  ERP i module CRM (Customer Relationship Management),  po czym  z powodzeniem można je zamienić w czytelne  informacje za pomocą narzędzi BI (Business Intelligence). Naprawdę dobrą wiadomością o narzędziach  BI  jest fakt, iż  w  ciągu ostatnich kilku lat stały się one dostępne finansowo i stosunkowo łatwe w użytkowaniu. Nie  trzeba być więc ani Rockefellerem żeby  je kupić, ani profesorem Harvardu, aby umieć z nich korzystać. Potęga narzędzi BI wynika z faktu, że pozwalają one na integrację ogromnej ilości danych z wielu różnych źródeł, przy jednoczesnej przejrzystej wizualizacji wyników.

Innowacyjność produktowa wymaga stałego inwestowania w tworzenie nowych, unikalnych produktów i rozwiązań, które są bardzo trudne do skopiowania przez konkurentów. W tej strategii kreatywność ma fundamentalne znaczenie. Wszystko skupia się   na sile ludzkiego umysłu, w czym  informatyka raczej niewiele może pomóc. Bywa natomiast pomocna na drugim etapie, kiedy świetny pomysł przechodzi w fazę komercjalizacji i trzeba z niego uczynić skomplikowany projekt techniczny, działając szybko, by wyprzedzić konkurencję.

Niezależnie od tego, jaką strategię firma realizuje, stale napotyka trudne decyzje inwestycyjne. Co zrobić najpierw, co później, kupić czy wziąć w leasing? Pracując przez ponad 20 lat dla polskiego klienta możemy stwierdzić, że inwestycje w IT, zwłaszcza gdy chodzi o oprogramowanie, często były stawiane na ostatnim miejscu. Wiele się zmienia w tym aspekcie. Dobrą wiadomością przy inwestowaniu w IT jest możliwość wyboru opcji finansowania. Po pierwsze,  nie tylko sprzęt komputerowy, ale  również oprogramowanie może być sfinansowane przez leasing. Po drugie, dla mniejszych firm lub tych dopiero rozpoczynających działalność formuła Software as a Service (SaaS) pozwala  korzystać z  zaawansowanych funkcjonalności systemu ERP lub modułu CRM za miesięczną opłatą za każdego użytkownika.

Nie bój się inwestować w IT. Przekonaj się, że stanie się ono Twoim sprzymierzeńcem w podboju rynku.