Skip to main content

Producent systemu ERP - Program sprzedażowy dla firm

Rewolucja AI - Otwarcie nowej ery zatrudnienia w 2024 roku

Specjaliści oceniają, że rok 2024 będzie okresem dynamicznych zmian na rynku pracy, spowodowanych przez implementację nowych rozwiązań z zakresu generatywnej sztucznej inteligencji. Dla pracodawców oznaczać to będzie zapewne wzrost wydajności i produktywności zatrudnionego personelu, dla pracowników — konieczność szybkiego przystosowania się do nowych warunków. Jakie trendy można będzie więc zaobserwować w najbliższym czasie w dziedzinie zatrudnienia oraz — ujmując rzecz szerzej — zarządzania zasobami ludzkimi?

AI jako asystent

Sztuczna inteligencja już dzisiaj asystuje człowiekowi w wielu prostych pracach biurowych. W najbliższym czasie należy spodziewać się rozwoju takich jej zastosowań — możliwe będzie zapewne tworzenie przez nią np. konspektów rozmów czy treści maili. Działania te nie są co prawda kluczowe z punktu widzenia efektywności przedsiębiorstwa, jednak zabierają wiele czasu zatrudnionym w nim pracownikom. Należy podkreślić, że nadzór nad nimi w dalszym ciągu sprawował będzie człowiek.

Sugestie AI — pomoc dla kadry zarządzającej

AI może stać się również narzędziem, wspomagającym podejmowanie decyzji. Najnowsze systemy tej klasy są już w stanie dokonywać analiz, odpowiadać na złożone pytania i dostarczać przydatnych sugestii. Co więcej, biorą one przy tym pod uwagę również dane nieustrukturyzowane, takie jak:

  • transkrypcje rozmów,
  •  e-maile,
  • dokumenty o różnej treści i charakterze.

Można oczekiwać, że w roku 2024 nastąpi skokowy rozwój możliwości AI w tych dziedzinach. Przyczyni się to zapewne do wzrostu efektywności działań kadry zarządzającej.

Praca w 2024 przy działaniu sztucznej inteligencji

Jak sztuczna inteligencja wpłynie na produktywność personelu w roku 2024?

Badania State of Work Slack pokazują, że systemy sztucznej inteligencji zwiększają znacząco produktywność personelu. Imponujące są zwłaszcza długofalowe efekty zastosowania rozwiązań informatycznych tego typu — ocenia się, że firmy, które je wdrożyły, są w stanie zaoszczędzić ok. 3,5 roboczogodziny tygodniowo w przeliczeniu na jedno stanowisko pracy. Po zsumowaniu daje to mniej więcej jeden miesiąc roboczy w skali roku. Można oczekiwać, że rozpowszechnienie wyników tych badań skłoni zarządy wielu firm do rozważenia szerszego użycia sztucznej inteligencji w roku 2024.

Rola AI w telefonicznej obsłudze klienta — czego można spodziewać się w roku 2024?

Jednym z najczęściej automatyzowanych przy użyciu AI procesów jest obsługa klienta przez telefon lub chat.  Sztuczna inteligencja zwykle wykorzystywana jest w tym obszarze do porównywania spraw i grupowania ich według powtarzających się elementów. Utworzenie takiego właśnie, ustrukturyzowanego zbioru danych, pozwala pracownikom infolinii na łatwe wyszukanie rozwiązań, zastosowanych w sytuacjach podobnych do analizowanych przez nich. Umożliwia to eliminację niepotrzebnych działań i zwiększa efektywność personelu, co z kolei wpływa na skrócenie czasu obsługi klienta.

Należy oczekiwać, że w trakcie roku 2024 pojawią się rozwiązania, zwiększające możliwości AI w tym obszarze. Rola człowieka może zostać w związku z tym ograniczona do samego tylko nadzoru nad pracami systemu informatycznego oraz do reagowania w sytuacjach niestandardowych.

Jak sztuczna inteligencja może pomóc w działaniach marketingowych?

Zastosowanie narzędzi AI w marketingu

Generatywna sztuczna inteligencja na dużą skalę używana jest też — i to już obecnie — w marketingu. W wypadku tego obszaru możliwych jej zastosowań jest naprawdę wiele. Do najważniejszych należą:

  • tworzenie zautomatyzowanych kampanii;
  • pisanie treści i generowanie grafik na potrzeby stron internetowych;
  • analiza danych, dotyczących skuteczności podejmowanych działań.

Narzędzia AI mogą również opracowywać zarysy strategii pozycjonowania, a w najbliższej przyszłości będą zapewne w stanie przewidywać zachowania konsumentów.

Analiza danych przez AI

AI jest też narzędziem, które może zostać z powodzeniem użyte do analizy danych — systemy tego typu wykonają to zadanie szybko, sprawnie i przy minimalnym ryzyku popełnienia błędu. Rok 2024 może być okresem przełomowym w tej właśnie dziedzinie — należy spodziewać się m.in. pojawienia się nowych rozwiązań, pozwalających na jeszcze lepszą analizę informacji nieustrukturyzowanych.

Ocena wiarygodności informacji przez AI — co może zmienić się w roku 2024?

Sztuczna inteligencja jest tak dobra, jak dane, które jej dostarczono. Niestety, algorytmy AI bardzo często nie radzą sobie jeszcze z oceną wiarygodności informacji. Można oczekiwać, że rok 2024 będzie okresem ich doskonalenia w tej dziedzinie. Jeżeli efekty okażą się zadowalające, być może już niedługo systemy tej klasy będą w stanie wspierać pracę działów, w których konieczna jest dokładna weryfikacja danych (mowa tu np. o finansach i księgowości).

Wykorzystywanie sztucznej inteligencji w pracy codziennej - jak to działa?

Jak skłonić pracowników do korzystania z narzędzi AI?

Wiele wykorzystujących sztuczną inteligencję przedsiębiorstw w dalszym ciągu ma problem z przekonaniem pracowników do szerokiego korzystania z opartych na niej narzędzi. Według ekspertów dla przełamania oporu ze strony zatrudnionych konieczne jest:

  • jasne informowanie, że to w dalszym ciągu personel stanowi najcenniejszy zasób firmy, a rozwiązania informatyczne mają jedynie pomagać mu w osiąganiu założonych celów;
  • komunikowanie prognoz, dotyczących wykorzystania AI w biznesie (brak zaufania wynika często z nieznajomości trendów w tym obszarze).

Oczywiście działania takie wymagają zaangażowania ze strony kierownictwa, i to wszystkich praktycznie szczebli. Może być to jedno z najważniejszych wyzwań dla managementu w roku 2024.

Sztuczna inteligencja — szansa czy zagrożenie?

Kadra zarządzająca większości firm bardzo poważnie podchodzi obecnie do zagrożeń, wynikających z masowego zastosowania sztucznej inteligencji w biznesie. W tym wypadku warto jednak zachować rozsądek i z jednej strony kierować się odpowiedzialnością, z drugiej — dążyć do pełnego wykorzystania tego typu rozwiązań w celu podnoszenia efektywności przedsiębiorstwa. Tylko dzięki temu możliwe będzie zarówno uniknięcie niebezpieczeństw, jak i wykorzystanie okazji, jakie pojawią się w związku ze zmianami, spowodowanymi przez sztuczną inteligencję, i to nie tylko na rynku pracy.