Skip to main content

Producent systemu ERP - Program sprzedażowy dla firm

System POS - 10 powodów, dla których warto zainteresować się tym rozwiązaniem w roku 2024

Skuteczne zarządzanie siecią handlową nie jest już dziś w zasadzie możliwe bez wdrożenia odpowiednich narzędzi informatycznych. Jednym z najczęściej wymienianych w tym kontekście rozwiązań jest system POS.

Czym jest system POS?

POS to skrót od angielskiego Point of Sale. Pod nazwą tą kryje się zaawansowane oprogramowanie, ułatwiające kierowanie procesami sprzedaży, stosowane przede wszystkim w placówkach handlowych i usługowych. System tej klasy łączy przy tym szereg funkcji, często wykraczających poza sferę związaną z administrowaniem sklepami - można traktować go więc jako swoiste "centrum zarządzania" całą siecią handlową. W dalszej części artykułu przybliżymy powody, dla których warto zainteresować się tym rozwiązaniem w roku 2024.

1. Łatwa kontrola stanów magazynowych

Optymalizacja stanu zapasów jest jednym z kluczowych elementów sukcesu w branży handlowej. Systemy POS, ułatwiając ją, są w stanie zapewnić realne korzyści przedsiębiorstwu. Dzięki oprogramowaniu tej klasy możliwe jest m.in.:

  • automatyczne aktualizowanie informacji o ilości konkretnych produktów, znajdujących się w każdej placówce handlowej oraz w każdym magazynie;
  • monitorowanie stanu zgromadzonych zapasów oraz tworzenie automatycznych powiadomień, gdy osiągnie on określony poziom.

Ułatwia to zdecydowanie pracę kierownictwu i pozwala na uniknięcie niedoboru towarów.

2. Eliminacja błędów dzięki POS

Fakt, że wiele procesów w obrębie systemu POS zachodzi bez udziału człowieka, zmniejsza ryzyko popełnienia błędów. Jest to istotne z dwóch powodów:

  • pomyłki mogą narazić firmę na utratę reputacji (np. gdy doszło do nich w trakcie obsługi klienta);
  • uchybienia w procesie sprzedaży mogą w niektórych wypadkach wywoływać poważne skutki podatkowe.

Wyeliminowanie błędów pozwala też oczywiście na usprawnienie procesów gospodarczych, zachodzących w obrębie przedsiębiorstwa.

Czy system POS od firmy ODL ułatwia analizę danych?

3. POS ułatwia analizę danych

Wdrożenie POS umożliwia też zwykle łatwe przygotowanie różnorodnych raportów i analiz. Dzięki temu możliwe jest m.in.:

  • lepsze poznanie trendów rynkowych;
  • zdefiniowanie zmian, zachodzących w zachowaniu konsumentów.

Pozwala to z jednej strony wychwycić pojawiające się okazje, z drugiej - przygotować firmę na ewentualne zagrożenia.

4. Poprawa efektywności firmy w roku 2024 dzięki POS

Wspomniana już automatyzacja procesów może również przyczynić się do wzrostu efektywności działań firmy - dzięki niej możliwe będzie wykonywanie niezbędnych prac zdecydowanie szybciej. Co więcej, wdrożenie POS może również ograniczyć ilość potrzebnego do realizacji określonych zadań personelu.

5. POS sposobem na ułatwienie pracy

Wdrożenie systemu POS może być również sporym ułatwieniem dla szeregowych pracowników - po jego uruchomieniu nie muszą oni zwracać szczególnej uwagi np. na naliczanie rabatów w ramach akcji promocyjnych. Co więcej, systemy tej klasy są zwykle intuicyjne w obsłudze, nauka posługiwania się nimi nie zajmuje więc wiele czasu nawet tym osobom, które nie mają doświadczenia w branży handlowej.

W jaki sposób system POS ułatwia zarządzanie zasobami ludzkimi?

6. Lepszy nadzór nad pracownikami dzięki POS

Niestety, personel placówki handlowej nie zawsze jest krystalicznie uczciwy - w dużych firmach nadużycia pracowników mogą być źródłem sporych strat. Uchronić może przed nimi odpowiedni system kontroli, a wdrożenie POS powinno być jednym z pierwszych kroków do jego stworzenia.

7. POS - prosty sposób na zdalne zarządzanie całą siecią w 2024 roku

System POS umożliwia również zwykle podgląd danych w czasie rzeczywistym. Pozwala to podejmować właściwe decyzje bez fizycznej obecności kierownictwa w danym sklepie. Jest to niezwykle cenna cecha systemów tej klasy, chętnie wykorzystywana zwłaszcza w przypadku dużych sieci handlowych.

8. Przyspieszenie obsługi klienta dzięki POS

Łatwa obsługa systemów POS oraz automatyzacja wielu czynności zdecydowanie przyspiesza też proces obsługi klienta. Pozwala to uzyskać efekty:

  • o charakterze marketingowym - osoby, zadowolone ze sprawnej obsługi, chętnie odwiedzą placówkę ponownie;
  • o charakterze finansowym - obsłużenie większej ilości osób w jednostce czasu pozwala zwykle uzyskać wyższy wolumen sprzedaży.

Oba te czynniki mogą rzutować na uzyskiwane przez przedsiębiorstwo wyniki.

Najlepszy system Point of Sale od systemu ODL

9. POS - sposób na szybką zmianę cen w roku 2024

System POS umożliwia też łatwą kontrolę cen. Jest to istotne zwłaszcza wówczas, gdy ich poziom na rynku dynamicznie się zmienia lub gdy firma wprowadza okresowe promocje. Polityka cenowa przedsiębiorstwa może być dzięki temu kształtowana z dużą swobodą, systemy POS zapewniają bowiem kontrolę nad każdym jej aspektem.

10. Możliwość dopasowania systemu do wymogów konkretnego rynku

Systemy POS cechują się dużą elastycznością - ich funkcje mogą być dopasowane na przykład do potrzeb konkretnej branży. Na rynku znajdziemy więc obecnie oprogramowanie tej klasy, spełniające specyficzne wymagania sklepów odzieżowych, jubilerskich czy też takich, które łączą funkcje placówki handlowej i gastronomicznej.

Chcesz wdrożyć system POS w swojej firmie?
Poznaj naszą ofertę i skontaktuj się z nami!