Skip to main content
System ERP dla biznesu - Oprogramowanie Dla Firm

Czym jest oprogramowanie ERP i jakie funkcje oferuje?

Zarządzanie przedsiębiorstwem nie jest zadaniem łatwym, lecz nieustanną pracą nad monitorowaniem działalności, optymalizacją kosztów, wzrostem wydajności, zwiększeniem udziały w rynku oraz uzyskaniem przewagi nad konkurencją. Każdy z tych procesów sam w sobie wydaje się być skomplikowany, a zapanowanie nad nimi wszystkimi to już prawdziwe wyzwanie. Może się ono nie udać bez odpowiedniego systemu informatycznego, takiego jak ERP, który będzie obsługiwał wszystkie działy i ułatwiał codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Co oznacza i jak rozwinąć skrót ERP? 

Co oznacza po angielsku skrót ERP? Jest to nazwa systemu powstała ze skrótu angielskiej nazwy Enterprise Resource Planning oznaczającej Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa. Powstały skrót nazywa dokładnie oprogramowanie dla firm służące do planowania zasobów firmy działające w oparciu o jedną bazę danych dla wszystkich działów przedsiębiorstwa: od obsługi klienta poprzez produkcje i magazyn aż po finanse i księgowość. System ERP pozwala również na wygodną obsługę wszystkich działów firmy, dzięki czemu każdy z pracowników korzysta z dokładnie tego samego programu, co znacznie ogranicza wystąpienie jakichkolwiek błędów informacyjnych czy pomyłek. Dzięki oprogramowaniu każdy uprawniony pracownik ma również stały dostęp do wszystkich informacji zawartych w bazie danych, bez względu, w jakim dziale pracuje. Dzięki takiemu rozwiązaniu w przedsiębiorstwie następuje stały i płynny przepływ informacji, a większość procesów wykonywana jest automatycznie przez program, co znacznie przyspiesza i ułatwia codzienną pracę.

ERP system

Różnice między systemem ERP a MRP 

Omawiając systemy służące do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, warto wspomnieć, że wielu właścicieli firm błędnie zakłada, że systemy ERP i MRP są ze sobą tożsame, a więc działają w ten sam sposób. Nie jest to prawda, ponieważ MRP to system służący jedynie planowaniu zapotrzebowania materiałowego. Jest tym samym programem sprawdzającym się jedynie do obsługi produkcji i obejmującym funkcjonalności dotyczących struktury wyrobu, stanów magazynowych oraz procesów związanych z obsługą zamówień i planowaniem produkcji.

Funkcjonalności, dla których warto wdrożyć system ERP 

To, na jakie funkcjonalności będziemy zwracać szczególną uwagę, zależy głównie od działalności naszego przedsiębiorstwa. Dlatego przed zakupem systemu ERP należy najpierw dobrze zastanowić się nad naszymi oczekiwaniami i celami, które mają zostać spełnione przy użyciu oprogramowania. Niezbędne jest również ustalenie kluczowych obszarów działalności firmy, np. produkcji i na tej podstawie skupić się na funkcjonalnościach systemu, które będą dla nas najważniejsze. Do najpopularniejszych celów, które mogą zostać zrealizowane dzięki systemowi ERP, możemy zaliczyć:

 • zwiększenie efektywności produkcji dzięki minimalizacji kosztów oraz wdrożenie automatyzacji pracy, a także korzystanie z zaawansowanych rozwiązań planistycznych,
 • usprawnienie zarządzania obszarem finansowym firmy, dzięki minimalizacji ryzyka popełnienia błędów oraz stałemu wglądowi do najważniejszych informacji ze wszystkich działów,
 • optymalizowanie łańcucha dostaw oraz redukcję kosztów magazynowania z równoczesnym zapewnieniem ciągłości dostępu towarów i usług oferowanych przez firmę,
 • podwyższenie standardów obsługi klienta dzięki odpowiednio gromadzonym i przechowywanym danym.

Programy dla firm - ERP

W jakich sytuacjach warto wdrożyć system ERP? 

Większość przedsiębiorców nieświadomych korzyści płynących ze wdrożenia systemu ERP długo zastanawia się, czy warto, jest to zrobić, w czym ERP może pomóc firmie oraz kiedy jest na to najlepszy czas. Do najczęstszych powodów, dla których przedsiębiorstwa decydują się wdrożyć ERP, można zaliczyć:

 1. Słabą wydajność oprogramowania używanego dotychczas – dzieje się tak w sytuacji, gdy aktualnie użytkowane oprogramowanie nie nadąża za rosnącymi potrzebami przedsiębiorstwa i jego rozwojem. Ratunkiem jest wtedy system ERP, który jest najbardziej zaawansowanym i kompleksowym oprogramowaniem służącym do zarządzania każdą firmą.
 2. Ręczne prowadzenie większości procesów w firmie – mamy tu na myśli sytuacje, gdy oprogramowanie użytkowane w firmie uniemożliwia lub znacząco hamuje wdrożenie automatyzacji a większość pracy firmowej, wymaga ręcznego wprowadzania danych.
 3. Koszty magazynowania są zbyt wysokie – dzieje się tak, ponieważ zarządzanie materiałami i zasobami jest jednym z najbardziej wymagających aspektów prowadzenia firmy. Z jednej strony należy zapewnić ich nieprzerwaną dostępność, a z drugiej firma ponosi stałe i wysokie koszty ich magazynowania. Zaawansowany technologicznie ERP ma możliwość skutecznego monitorowania stanów magazynowych i prognozowania zapotrzebowania na najbliższą przyszłość.
 4. Brak płynności finansowej firmy – stałe monitorowanie przepływów pieniężnych to jeden z podstawowych aspektów zarządzania firmą. Do tego celu konieczne jest zaawansowane narzędzie wspierające zarządzanie finansami i pozwalające na optymalizację obsługi należności i zobowiązań.
 5. Widoczne braki w bazie danych i problemy z przepływem informacji – przestarzałe oprogramowania nie zawsze są w stanie odpowiednio przechowywać i raportować dane a korzystanie z kilku z nich w różnych działach sprawia, że informacje mogą zostać przekazane błędnie lub zbyt późno.
 6. Intensywny rozwój firmy – w sytuacji dynamicznego rozwoju firmy warto wcześniej zabezpieczyć wszystkie jej struktury i przechowywane w ramach nich informacje wspomagające firmę o możliwie najbardziej zaawansowany system do zarządzania zasobami.
 7. Błędy w danych przechowywanych w ramach firmy – niewydajne narzędzia wykorzystywane w ramach przedsiębiorstw prowadza często do chaosu i występowania błędów, co powoduje dodatkowe koszty, a także obniżenie jakości obsługi klientów, a nawet ich utratę. Odpowiednio rozwinięty system ERP pozwoli na wyeliminowania występowania błędów w przyszłości poprzez ujednolicenie bazy danych i łatwy dostęp do niej wszystkim uprawnionym pracownikom.

Ile kosztuje wdrożenie systemu ERP? 

System ERP of firmy ODLŁączny koszt, z jakim należy się liczyć, uzależniony jest od szeregu czynników powiązanych z indywidualnymi potrzebami firmy. Małe przedsiębiorstwa, które nie potrzebują zaawansowanych baz danych i rozbudowanych dodatków, mogą liczyć na znacznie niższą cenę niż ogromne przedsiębiorstwa mające kilka, a nawet kilkanaście działów.

Na składowe ostatecznej ceny mają głównie wpływ takie elementy jak:

 • cena licencji systemu ERP
 • koszt usługi wdrożenia systemu ERP w przedsiębiorstwie
 • zakres funkcjonalności systemu, czyli stopień zaawansowania oprogramowania
 • jakość infrastruktury IT firmy
 • koszty wsparcia po wdrożeniu 

Indywidualna wycena systemu ERP dla Twojej firmy - ☎ 22 664 07 51

Czy warto zdecydować się na system ERP? 

Nie będziemy ukrywać, system ERP jest kosztowny, dlatego większość przedsiębiorców potrafi długo zastanawiać się nad jego wprowadzeniem w szeregi swojej firmy. Jest to jego główna a może nawet jedyna wada, którą zdecydowanie przewyższają zalety wynikające ze wdrożenia ERP w firmie.System ERP ODL na komórkach

Wśród nich można wymienić:

 • Lepszą kontrolę nad wszelkimi procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie;
 • Stałe monitorowanie łańcucha dostaw oraz minimalizację kosztów z nim związanych;
 • Efektywniejszą produkcję i jej planowanie;
 • Wydajne wykorzystywanie dostępnych zasobów;
 • Wyeliminowanie występowania błędów i niewłaściwych decyzji;
 • Stały dostęp do danych zawartych w bazie;
 • Automatyzację procesów wewnątrz przedsiębiorstwa;
 • Podniesienie standardów obsługi klientów i zdobycie ich większej lojalności;
 • Szybszą realizację zamówień;
 • Większą wydajność i zadowolenie pracowników;
 • Zwiększenie płynności finansowej firmy;
 • Kompleksowe wsparcie rozwoju firmy.